Curs presencial de català de nivell C1 Suficiència

01/06/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectius
Consolidar les competències característiques d’un usuari independent de la llengua. Expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions. Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. Comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i reconèixer-ne el sentit implícit. Expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat. Utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals.

Amb el certificat d’aprofitament d’aquest curs, s’aconsegueix l’acreditació interna del nivell C1.

Destinataris
Persones que acrediten coneixements de nivell B2 o equivalent, d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I

Prova per a qui no dispose d’un certificat acreditatiu d’aquest nivell: 19 de setembre de 2022.

Coordinació
Maria Josep Soldevila Blasco (Assessoria de Català SLT).

Durada
80 hores (60 h presencials + 20 h de treball autònom).

Calendari
Del 21 de setembre de 2022 a l'11 de gener de 2023.

Setembre: 21, 26 i 28.
Octubre: 3, 5, 10, 14, 17, 19, 24, 26 i 28.
Novembre: 2, 7, 9, 11, 14, 16, 21, 23, 28 i 30.
Desembre: 5, 12, 14, 16, 19 i 21.
Gener: 9 i 11. 

Dies
Dilluns i dimecres i alguns divendres.

Horari
De 13 h a 15 h
 

Preu (no hi inclou la prova d’acreditació de la CIEACOVA)
150 euros (comunitat universitària).
195 euros (AlumniSAUJI Premium).
268 euros (persones externes).

Aquest curs tindrà reconeguts 2 crèdits ECTS.

Període de matriculació
Del 29 d'agost al 16 de setembre de 2022.
http://inscripcio.uji.es

Confirmació de la realització del curs
19 de setembre de 2022.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia