Curs presencial de català de nivell B2 Intermedi

01/06/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectius
Consolidar les competències característiques d’un usuari independent de la llengua. Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faça possible la interacció habitual amb parlants nadius. Produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets o abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional.

Amb el certificat d’aprofitament d’aquest curs, s’aconsegueix l’acreditació interna del nivell B2.

Destinataris
Persones que acrediten coneixements de nivell B1 o equivalent, d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I

Prova per a qui no dispose d’un certificat acreditatiu d’aquest nivell: 19 de setembre de 2022.

Coordinació
Maria Josep Soldevila Blasco (Assessoria de Català SLT).

Durada
80 hores (60 h presencials + 20 h de treball autònom).

 

Calendari
Del 22 de setembre de 2022 al 10 de gener de 2023.
 

Setembre: 22, 27, 29 i 30.
Octubre: 4, 6, 7, 11, 13, 18, 20, 25 i 27.
Novembre: 3, 4, 8, 10, 15, 17, 18, 22, 24 i 29.
Desembre: 1, 2, 13, 15, 20 i 22.
Gener: 10. 

Dies
Dimarts, dijous i alguns divendres.
 

Horari
De 13 h a 15 h
 

Preu (no hi inclou la prova d’acreditació de la CIEACOVA)
150 euros (comunitat universitària).
195 euros (AlumniSAUJI Premium).
268 euros (persones externes).

Aquest curs tindrà reconeguts 2 crèdits ECTS.

Període de matriculació
Del 29 d'agost al 16 de setembre de 2022.
http://inscripcio.uji.es
 

Confirmació de la realització del curs
20 de setembre de 2022.

 

 

 

 

 

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia