Objectius, continguts, habilitats, exàmens finals...

21/02/2024 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

ACE|LE s'ha centrat en l'ensenyament de la llengua i la cultura catalana i espanyola a estudiants internacionals des de 1993.

Els materials dels cursos de llengua catalana i espanyola i els recursos que s'ofereixen en els plans de treball de l'assessoria i les tutories es fonamentente en els nivells del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECR). Tant a les classes com en les tutoríes el treball dels punts gramaticals està estretament associat a la pràctica de la llengua, en un marc comunicatiu, dinàmic i flexible.

Al llarg de l'any acadèmic, ofereix una àmplia gamma de cursos (a la aula: presencials o en línia) i de recursos (a les assessories) de llengua i cultura.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia