18/02/2024 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
Recurs d'imatge cele2 index

Cursos de català i espanyol | LE

Llengua, cultura i societat

Recurs d'imatge objectius index

Objectius, continguts, habilitats, exàmens finals...

Els continguts dels cursos i dels plans de treball de l'assessoria o les tutories es fonamentente en les recomanacions del Marc europeu comú de referència per a les llengües

Recurs d'imatge aprendreambIA index

Intel·ligència artificial per a l'aprenentatge de català i espanyol | LE

Un forma molt eficaç d'aprendre llengües amb la IA

Recurs d'imatge aprendrealmon index

Aprendre català i espanyol al món | Equivalències entre institucions

Informació sobre cursos CE|LE al món | Taules d'equivalències de cursos amb altres institucions reconegudes

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia