28/05/2024 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els cursos s'ofereixen en diferents modalitats:

  • La modalitat semipresencial, que combina la modalitat presencial i en línia amb el treball autònom, amb un percentatge del 80 % d'assistència o treball obligatori. Aquesta modalitat, al seu torn, s'organitza en cursos intensius d'espanyol (al setembre i febrer de cada any acadèmic); i cursos semi-intensius de català i espanyol (de novembre a desembre i de març a maig).
  • La modalitat semivirtual (o cursos de català i espanyol en línia) requereix la connexió simultània dels alumnes a la classes virtuals segons un horari i calendari fixos, combinada amb el treball autònom. Els cursos són intensius i s'imparteixen al juny.

Consulteu ací algunes preguntes freqüents sobre els cursos CE|LE i altres qüestions de normativa.

Recurs d'imatge ofertadecursos index

Cursos CE|LE - Català i espanyol, llengües estrangeres

Cursos de català | LE (inicial, bàsic i elemental) - Cursos d'espanyol | LE (de l'inicial a l'intermedi alt)

Recurs d'imatge objectius index

Objectius, continguts, habilitats, exàmens finals...

Els continguts dels cursos i dels plans de treball de l'assessoria o les tutories es fonamentente en les recomanacions del Marc europeu comú de referència per a les llengües

Recurs d'imatge aprendreambIA index

Intel·ligència artificial per a l'aprenentatge de català i espanyol | LE

Un forma molt eficaç d'aprendre llengües amb la IA

Recurs d'imatge aprendrealmon index

Aprendre català i espanyol al món | Equivalències entre institucions

Informació sobre cursos CE|LE al món | Taules d'equivalències de cursos amb altres institucions reconegudes

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia