Autoformació CE|LE

04/03/2024 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'Assessoria de Català i Espanyol | LE (ACE|LE)en el vessant que comprèn l'aprenentatge lliure de llengua, elabora, classifica i seleciona materials per a aprendre de manera autònoma; però també ajuda a definir objectius i a preparar programes de formació, tot oferint-hi suport metodològic i un seguiment individualitzat als membres de la comunitat universitària que el sol·liciten.

(a) L'autoaprenentatge guiat parteix de les necessitats personals, les preferències, l'estil d'aprenentatge i la disponibilitat de temps, en cas que l'estudiant no pugar assistir als cursos presencials. Aquest pla es desenvolupa prèvia sol·licitud d'una cita inicial amb l'assessora, a través de l'adreça electrònica que consta en les dades de contacte

(El servei d'assessoria i tutoria s'efectua per ordre d'inscripció fins a aconseguir el nombre màxim d'alumnes possible).

(b) Quant a l'aprenentatge completament autònom, l'ACE|LE ofereix dues altres opcions més lliures per aprendre, millorar o practicar la llengua:  la possibilitat de fer intercanvi lingüístic en tàndem, i l'ús lliure dels recursos dels centres d'autoaprenentatge de llengües (CAL), físic i virtual.

Qui pot fer servir els recursos d'autoaprenentatge del CAL?

Per conèixer la resposta a aquesta pregunta i a unes altres qüestions freqüents, fes clic sobre aquest enllaç o en la imatge: FAQ.

Recurs d'imatge autoaprenentatgevirtual index

Autoaprenentatge en línia

Selecció i classificacions de continguts de recursos per a l'autoaprenentatge en línia per nivell

Recurs d'imatge autoaprenentatgeguiat index

Autoaprenentatge guiat

Atenció personalitzades per ajudar a marcar-se els objectius de llengua i un ritme de treball

Recurs d'imatge Enllao index

Set enllaços per a aprendre català i espanyol | LE - I un extra per a la conversa

A més dels set enllaços d'aprenentatge, hi agefim una secció per als estudiants que necessiten idees i temes per a l'intercanvi lingüístic.

Recurs d'imatge aprendreaaprendre index

Cinc consells per a l'autoaprenentatge

Cinc punts que cal tenir en compte abans d'emprendre el camí de l'autoaprenentatge

Recurs d'imatge tandem index

Tàndem (intercanvis lingüístics)

Potser t'interessa una altra forma, autònoma i intercultural, d'aprendre i practicar llengües en parella

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia