Recursos per a l'autoaprenentatge

18/10/2021 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

1. Comprensió oral

Quaderns virtuals. Diàlegs

JOAQUIM VILAR SAIS. XTEC. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA.

Recull de cinc diàlegs protagonitzats per alumnes d'Aula d'Acollida que es poden veure, escoltar i llegir en vídeo. Cada diàleg és un full amb exercicis de comprensió oral i lectora.

Escolta, llig i respon

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Recull 6 activitats de comprensió oral i escrita sobre temes quotidians.

4cats

INSTITUT RAMON LLULL

Col·lecció de 20 vídeos amb la transcripció del text i amb explicacions gramaticals i lèxiques. Hi ha vídeos en diferents dialectes (valencià, baleàric i català central). Recomanavble per als nivells A1-A2-B1-B2-C1.

[torna a l’índex]

2. Expressió i interacció oral

Viure a Catalunya. Comencem a parlar

GENERALITAT DE CATALUNYA

Recull de converses senzilles sobre temes quotidians adreçat a persones que acaben d'arribar a Catalunya i no coneixen la llengua catalana. Es tracta d'un complement de Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges.

Guies de conversa universitària

SERVEIS LINGÜÍSTICS UNIVERSITAT DE BARCELONA

Material que forma part del projecte Interc@t. Publicades en català-alemany-anglès-aranès-basc-castellà-francès-gallec-italià-neerlandès-polonès-portuguès-rus; i les guies bilingües amazic-català, àrab-català, japonès-català i xinès-català.

CLASS-TALK Fraseologia de la docència Universitària

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA DE MANRESA. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA.

Recull d’expressions més habituals en la docència. Es poden llegir i escoltar. Hi ha diferents combinacions lingüístiques: català-anglès, anglès-català, anglès-espanyol, espanyol-anglès, català-espanyol, espanyol-català.

Parla català

PARLACATALÀ.ORG

Plataforma social que facilita la comunicació en situacions en què la comunicació presencial és més difícil.

Practica converses curtes

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Recull de 12 converses en les situacions quotidianes més habituals.

Aprén situacions de cada dia

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Recull d'expressions més habituals: saludar, dir adéu, donar les gràcies, demanar l'hora, etc.

Ep! Escolta i parla. Curs oral de català

GENERALITAT DE CATALUNYA

Curs oral adreçat a persones adultes amb poc bagatge acadèmic amb la finalitatde resoldre les necessitats bàsiques de la vida quotidiana en català. Material adequat per a l'adquisició d'un nivell A2. El curs està organitzat en tres mòduls i treballa temes de la vida quotidiana. Metodologia significativa i comunicativa, amb activitats dinàmiques.

[torna a l’índex]

3. Comprensió escrita

Exercicis de comprensió lectora

IES SABADELL

Recull d’exercicis que pretén guiar una sèrie de raonaments cap a la construcció d’una interpretació del missatge escrit.

Quadern Virtual. Comprensió lectora en llengua catalana

SEBASTIÀ MORA MASOT. XTEC. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA.

Tres quaderns amb diverses lectures amb preguntes per a cada lectura. També hi ha exercicis de comprensió basats en gràfics de trens, horaris, mapes d’autobús i mapes de metro. Destinats a alumnes d’educació primària, tot i que pot ser útil per a aprenents de nivells A i B de català.

Lectures segures

PAU SEGURA I MARIBEL MARTÍ

Eines en format digital per a la comprensió lectora i audiovisual.

Llegir per parlar, llegir per aprendre

GENERALITAT DE CATALUNYA

Quaderns que proposen activitats de conversa a partir de la lectura de textos reals i tipologia diversa. Van acompanyats d'una guia didàctica.

Activitats de comprensió lectora d'en Pasqual

XARXA TELEMÀTICA EDUCATIVA DE CATALUNYA

30 activitats de comprensió lectora autocorrectives plantejades a partir de textos breus.

[torna a l’índex]

 

4. Expressió escrita

Centre de redacció

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Web de suport a les necessitats de redacció i comunicació acadèmica. En l’apartat Test d’autoavaluació trobareu de dos tipus diferents de tests.

Quaderns virtuals. La cohesió textual

CARME MARTÍNEZ TARGA. XTEC. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA.

Exercicis interactius i autocorrectius per a l'aprenentatge de la llengua catalana. Plantejats a partir de fragments de textos de la literatura catalana i algun de periodístic. Com a suport teòric d'alguns temes hi ha un material addicional en format PDF.

Quadern virtual. Descrivim bandolers

SARA ARJONA TÉLLEZ I ANA PUJOL BRUNET. XTEC. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA.

Diferents activitats per treballar la descripció de persones.

Argumenta

SERVEI DE LLENGÜES DE LA UAB I SERVEI DE LLENGÜES I TERMINOLOGIA DE LA UPC

Recurs per millorar les competències lingüístiques i comunicatives que ajuda a produir tota mena de textos orals i escrits formals propis de l’àmbit universitari i a assolir un grau òptim de competència en qualsevol situació comunicativa.

Guia lingüística per a la presentació escrita i oral del treball final de grau

UNIVERSITAT DE BARCELONA. SERVEIS LINGÜÍSTICS

Recull de recursos per a l'elaboració del treball escrit i la presentació oral del treball final de grau segons els criteris de la Universitat de Barcelona. Hi ha consells,  orientacions, exercicis autoavaluatius, recomanacions per a l'exposició oral amb exemples il·lustratius, etc.

Recursos de redacció. Manual d'estil i recursos lingüístics

UNIVERSITAT POLITÈCTICA DE CATALUNYA. SERVEIS I RECURSOS LINGÜÍSTICS. 

Recursos de redacció, criteris lingüístics, canvis en l'ortografia de l'IEC 2016, dubtes més freqüents, models de documents, etc.

Signes de puntuació

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. SERVEI DE LLENGÜES I TERMINOLOGIA.

Manual de signes de puntuació.

20 recomanacions per a redactar bé 

XARXA VIVES D'UNIVERSITATS

Guia breu per redactar continguts acadèmics d'acord amb els estàndards de qualitat universitària.

Redacció especialitzada

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Web que té com a objectiu ajudar a escriure textos especialitzats, tant en l'àmbit laboral com en el social.  S'hi donen recomanacions i exemples de textos i fragments reals extrets del nostre entorn. També s'hi tracten les qüestions més importants de la comunicació escrita especialitzada de manera comprensiva i sintètica.

[torna a l’índex]

5. Vocabulari i lèxic

Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges

GENERALITAT DE CATALUNYA

Té dues parts: una primera part de vocabulari en imatges i una segona part integrada per una guia de conversa molt breu. El vocabulari té més de 1.000 paraules en català, que apareixen associades a una il·lustració i estan agrupades per temes. El centre d’interès a què correspon cada làmina es troba en català, castellà, francès, anglès, italià, alemany, àrab i xinès. Inclou un mapa comarcal i un mapamundi.

Viure a Catalunya. Làmines de vocabulari i guia didàctica

GENERALITAT DE CATALUNYA

Col·lecció de 10 làmines indicades per treballar el llenguatge en situacions comunicatives de la vida quotidiana a les aules dels cursos de nivell inicial (acolliment lingüístic) i nivell bàsic. Les làmines s'han elaborat a partir de la publicació Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. Podeu consultar-les, en format PDF, tant amb els noms impresos com sense.

Vivim junts. Materials per aprendre català

GENERALITAT DE CATALUNYA

Els materials, organitzats per temes, s’adrecen principalment a la població immigrada. També poden ser útils per a d’altres aprenents de nivells inicials.

BAL. Biblioteca d’aplicacions lèxiques

ENCICLOPÈDIA CATALANA

Aprenentatge de la llengua a través de diferents tipus de jocs lingüístics i de totes les possibilitats que el món multimèdia ens ofereix. Es pot consultar el diccionari DIDAC abans de respondre, i comprovar-ne després els resultats.

Lliçons i exercicis de lèxic

Variada selecció de materials que tracten sobre lèxic, formació de paraules, derivació, composició, habilitació, etc.

Lliçons i exercicis de semàntica

Variada selecció de materials que tracten sobre semàntica, lexicografia, terminologia, vocabularis, etc.

Memrise 

Cursos creats per la comunitat Memrise. Hi podem trobar activitats de vocabulari bàsic (A1 i A2) sobre la família, el treball, el menjar, els colors, la casa, etc.

Com ho diries en català

ARA.CAT - GENERALITAT DE CATALUNYA - TERMCAT

Joc interactiu per detectar i evitar manlleus innecessaris.

Rodamots. Cada dia un mot

JORDI PALOU

recull de mots i expressions que, mitjançant una subscripció, permet rebre a l'usuari cada dia una paraula o expressió de la llenga catalana. Se n'indica l'ús i l'etimologia.

[torna a l’índex]

6. Fonètica i pronunciació

Guia de correcció fonètica

GABRIEL BIBILONI

Guia destinada als professionals que han de donar un model de llengua, com ara el professorat o els professionals dels mitjans de comunicació audiovisuals, conté una sèrie d’orientacions per a una bona pronunciació, models de pronunciació i un glossari de termes.

Els sons del català 

JOAN SOLÀ, JOSEFINA CARRERA I CLÀUDIA PONS

Conjunt de recursos i materials que s’han elaborat per facilitar l’ensenyament de la fonètica catalana en totes aquelles assignatures de l’ensenyament superior i, també, de l’ensenyament secundari i d’altres ensenyaments que tenen aquesta disciplina per objecte d’estudi o mitjà de treball.

Pronunciem

JOSEP PI MALLARACH

Activitats de pronunciació catalana per a alumnat nouvingut.

És a dir. Fonètica 

CCMA

Orientacions per a la pronúncia de noms i termes catalans o catalanitzats i de noms i termes no catalans ni catalanitzats.

Saó: Sistema d’ajuda a la lectura en veu alta del valencià 

UNIVERSITAT D’ALACANT – ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

Programa que anota textos per a indicar la pronunciació correcta de mots conflictius.

Lliçons i exercicis de fonètica

Variada selecció de materials que tracten la fonètica, la fonologia, l’ortologia i l’entonació de manera teòrica i pràctica.

Diccionari de Dubtes del Català Oral

XARXA VIVES D'UNIVERSITATS

Una eina per a l'aprenentatge de múltiples nivells educatius i un recurs lingüístic on trobaràs:

- Més de 18.000 exemples de pronúncia dels termes amb major susceptibilitat d'error.
- Àudios de totes les varietats lingüístiques del català: central, mallorquí, nord-occidental, rossellonès, valencià i per primera vegada en un diccionari sonor... l'alguerès!

El DDCOR s'allunya de l'estructura clàssica de diccionari i inclou un índex d'indicacions de pronúncia i criteris de cerca que faciliten la consulta.

Forvo

Guia de pronúncia més gran del món. Conté milions de mots pronunciats en les llengües originals.

[torna a l’índex]

7. Gramàtica

Estudi i pràctica del nom

GENERALITAT DE CATALUNYA

Recull d’activitats per a practicar la formació i flexió dels noms.  Adreçat a l’estudiantat de l’ESO. Útil per a aprenents de nivell B1 i B2.

Quadern virtual. Els pronoms relatius

RAMON GRANYÓ VALLVERDÚ. XTEC. GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.

Per a l’ensenyament-aprenentatge dels pronoms relatius: les oracions de relatiu i les seves funcions, les diferents formes que poden funcionar com a pronom relatiu i en especial les formes QUE i QUÈ.

Quadern virtual. La s sorda i la s sonora

SEBASTIÀ MORA MASOT. XTEC. GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.

S’hi treballa la fonètica i l'ortografia (s sorda / s sonora) de la llengua catalana.

Aventura’t amb l’ortografia

GENERALITAT DE CATALUNYA

Material interactiu pensat per a la pràctica de l’ortografia. Són activitats graduades per nivell de dificultat (elemental, mitjà i elevat). S’utilitza com a recurs de lectura de diferents tipologies textuals, potencia la capacitat de deducció de les normes ortogràfiques per l’observació i la pràctica sistemàtica.

Exercicis

CAV - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA

Fitxes d’exercicis variats (ortografia, morfosintaxi, lèxic, etc) de nivells A2, B1, C1 i C2 en format PDF.

Lliçons i exercicis de gramàtica

Variada selecció de materials gramaticals classificats en obres de consulta, cursos i manuals.

Lliçons i exercicis de morfologia

Variada selecció de materials que tracten la morfologia de manera teòrica i pràctica.

Lliçons i exercicis d’ortografia

Variada selecció de materials que tracten l’ortografia de manera teòrica i pràctica.

Lliçons i exercicis de sintaxi

Variada selecció de materials que tracten la sintaxi de manera teòrica i pràctica.

Exercicis autocorrectius de nivell superior (C2) en línia

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Activitats de resposta múltiple, associació, selecció, omplir buits, trencaclosques i mots encreuats. Hi ha una taula amb els diferents eixos temàtics a partir dels quals es pot accedir directament al contingut desitjat.

Polimèdia

Continguts gramaticals explicats en vídeo. Adients com a reforç i complement de l'ensenyament presencial i de l'autoaprenentatge. 

Exercicis de llengua catalana

MONSERRAT CIVIT

Exercicis interactius de fonètica, ortografia, morfologia, sintaxi i semàntica.

Enxaneta.info

Teoria i exercicis de vocabulari, gramàtica i ortografia catalana.

Ben dit

SERVEI DE LLENGÜES I POLÍTICA LINGÜÍSTICA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Sèrie de vídeos breus que incideixen en la correció dels errors més freqüents.

Gramàtica essencial de la llengua catalana

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

Versió adaptada per a la consulta en línia.

Gramàtica normativa valenciana

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

Versió adaptada per a la consulta en línia.

Gramàtica zero

SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Matrial concebut com a suport pràctic per a resoldre, de manera ràpida i entenedora, els problemes i dubtes més habituals en l'ús lingüístic, sopbretot en la sintaxi.

Optimot

GENERALITAT DE CATALUNYA. IEC. TERMCAT

Consta d'un cercador d'informació lingüística que ajuda a resoldre dubtes sobre la llengua catalana. Per mitjà de l'Optimot es poden consultar de manera integrada diferents fonts.
Quan les opcions de cerca que ofereix no resolen el dubte lingüístic, es pot accedir a un servei d'atenció personalitzada.

Gramàtic On

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

Facilita l'accés als continguts de la Gramàtica valenciana bàsica i a la Gramàtica normativa valenciana i dona resposta a les consultes relacionades amb qüestions gramaticals.

[torna a l’índex]

 

8. Dictats

Dictats del CAV de la Universitat de la Universitat Politècnica de València 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.

Dictats en línia, per millorar l’ortografia i l'expressió escrita. Classificats en tres nivells de dificultat: elemental (B1), mitjà (C1), i superior (C2).

Dictats en línia

GENERALITAT DE CATALUNYA

188 dictats en línia de nivell intermedi, suficiència i superior útils per a treballar les regles de l’ortografia i les seues excepcions.

[torna a l’índex]

9. Cursos en línia

Cursos MOOC de preparació als nivells B2, C1 i C2

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Cursos massius en línia en obert per a la preparació dels nivells B2, C1 i C2 a través de la plataforma UPV(X). Es realitzen en dates específiques.

XarxaMOOC: Introducció al llenguatge d'especialitat en les universitats de llengua catalana

XARXA VIVES D'UNIVERSITATS

Curs obert, massiu, gratuït i en línia que aborda el llenguatge d'especialitat necessari per als estudis universitaris. Es pot aprendre terminologia, conèixer blogs i revistes especilaitzades i 100 vídeos diferents. El curs es manté sempre obert.

Curs de Valencià Bàsic

UNIVERSITAT D'ALACANT

Curs en línia per a aprenents de nivell A1, A2 i B1. Gratuït.

Speakcat 

UNIVERSITAT DE GIRONA. UNIVERSITATS CATALANES. COMISSIONAT PER A UNIVERSITATS I RECERCA DEL DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA.

Curs de català per a principiants ambientat en un context universitari, amb exercicis i activitats que descobreixen la gramàtica i el vocabulari bàsics de la llengua. També conté exercicis i activitats relacionats amb aspectes pràctics de la vida quotidiana universitària. El curs consta de 10 unitats. Facilita un diccionari, un llistat d'abreviatures, un quadre gramatical i un assistent personal.

Intercat 

SERVEIS LINGÜÍSTICS DE LES UNIVERSITATS CATALANES. GENERALITAT DE CATALUNYA.

Conjunt de recursos electrònics per introduir-se en la llengua i cultura catalanes, pensat especialment per a estudiants de programes de mobilitat que visiten les universitats de Catalunya.

GALÍ (Guia per a l’Autoaprenentatge Interactiu de la Llengua)

GENERALITAT DE CATALUNYA

Materials de nivell bàsic de llengua catalana amb activitats que desenvolupen les habilitats bàsiques de coneixement lingüístic: escoltar, parlar, llegir i escriure.

Parla.cat

GENERALITAT DE CATALUNYA. INSTITUT RAMON LLULL. CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.

Espai virtual d'aprenentatge de la llengua catalana dividit en quatre nivells de dificultat: bàsic, elemental, intermedi i suficiència. Cada nivell està dividit en 3 mòduls. S’hi poden realitzar activitats de gramàtica, de comprensió oral i escrita i d’expressió oral i escrita.

Itineraris d’aprenentatge de llengua catalana

SECRETARIA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA. GENERALITAT DE CATALUNYA.

El material de nivell intermedi i suficiència, equivalent al nivell B2 i C1 del MECR, permet aprendre d’una manera autònoma. Es pot triar per on començar a treballar, en funció de les necessitats.

Curs de català

GOETHE VERLAG BOOK

Recurs en línia de nivell A1. Hi ha llibre de frases, vocabulari i àudios bilibgües espanyol/català i monolingües, català, que es poden descarregar.

[torna a l’índex]

10. Diccionaris

Diccionari de la llengua catalana. DIEC2

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

Diccionari de referència de la llengua catalana. El DIEC2 permet dos tipus de cerca: la consulta bàsica i la consulta avançada. La primera permet de veure la llista de les entrades que compleixen la condició de cerca seleccionada i els articles a què corresponen aquestes entrades. La consulta avançada permet introduir diversos filtres.

Diccionari català-valencià-balear

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. EDITORIAL MOLL

La consulta del DCVB en versió electrònica reprodueix la consulta convencional d’un diccionari imprès. A partir del mot d’entrada, s’accedeix a l’article corresponent del DCVB.

Diccionari.cat 

GRUP ENCICLOPÈDIA CATALANA

El Diccionari.cat conté més de 88.500 entrades, gairebé 22.000 i més de 172.000 definicions. Des d’aquesta adreça es pot consultar també l’Enciclopèdia.cat, el diccionari escolar, el diccionari de medicina i el diccionari multilingüe.

Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

Incorpora més de 75.000 paraules amb informació relativa a la seua variació morfològica, especificant-ne la pronunciació en aquells casos en què l'ortografia no és transparent.

Diccionari valencià en línia (valencià- castellà i castellà – valencià)

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ. GENERALITAT VALENCIANA

Diccionaris elaborats a partir de les bases de dades integrades en el programa de traducció i correcció del valencià Salt 3.0, de la Conselleria d'Educació de la Generalitat.

Diccionari de la llengua catalana multilingüe castellà-anglès-francès-alemany

ENCICLOPÈDIA CATALANA

Conté el Diccionari de la Llengua catalana amb equivalències  en castellà, anglès, francès i alemany, i quatre diccionaris bilingües de castellà-català, anglès-català, francès-català i alemany-català 

Diccionaris.cat

LAROUSE EDITORIAL

Portal de Larouse Editorial que inclou diversos diccionaris: de definicions de valencià, de sinònims, i bilingües de valencià-castellà, anglès i francès.

Diccionari de sinònims

ALBERT JANÉ. IEC

Ofereix moltes opcions de cerca i complementa la informació amb enllaços a obres de l'IEC. Cada article consta d’una entrada i d’una llista o més de sinònims, disposats per accepcions.

Diccionari de sinònims i frases fetes

M. TERESA ESPINAL

Diccionari en línia que relaciona conceptes amb locucions i frases fetes. Per a cada informació lexicalitzada es proporciona informació gramatical i lingüística diversa.

Diccionari anglès-català

CAMBRIDGE

Es poden consultar les paraules i els significats en anglès que s'han de conèixer com a principiants a nivell intermedi, amb traduccions al català útils i milers de frases d’exemple acuradament escollides del Cambridge English Corpus. 

Word Reference

Ofereix el Diccionari manual de la llengua catalana. Conté 24.000 entrades amb mots d'ús quotidià i neologismes. També conté locucions i frases fetes. Cada entrada està enllaçada amb un fòrum de català i altres llengües.

Glosbe

Diccionaris bilingües en quasi totes les llengües del món.

Diccionari visual

CONSELL DE MALLORCA

Diccionari en imatges del vocabulari més quotidià. En format PDF.

Vocabularis tècnics per àrees

SERVEI DE LLENGÜES I TERMINOLOGIA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Ampli recull de vocabularis tècnics que es poden descarregar en format PDF. També hi ha una relació de publicacions en paper.

Cercaterm

TERMCAT

Cercador de fitxes terminoloògiques de qualsevol àmbit d'especialitat . També permet la consulta a diccionaris terminològics.

Portal terminològic valencià

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

Ofereix un glossari de termes i de neologismes. Permet buscar paraules en altres idiomes i ofereix la traducció de cada entrada al castellà, anglès i francès.

[torna a l’índex]

11. Proves d'acreditació

CIEACOVA

Proves de la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA).

EOI de Catalunya

GENERALITAT DE CATALUNYA

Català per a no catalanoparlants: Models de proves autocorrectives per al Certificat de nivell intermedi i el Certificat de nivell avançat.

Proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Tota la informació sobre les proves, convocatòries, nivells. També hi ha una recopilació d’exàmens de la JQCV que s'han realitzat fins ara i atenent a la nova estructura d'examen.

CIFALC

COMISSIÓ INTERNUINIVERSITÀRIA DE FORMACIÓ EN LLENGUA CATALANA

Diferents models d’exàmens amb solucionari dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2.

Proves de català

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. GENERALITAT DE CATALUNYA

Estructura i descripció de les proves de nivells A2, B1, B2, C1 i C2.

Proves de l'EBAP

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Models de proves de nivell A2, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu.

Test de nivell B1, B2, C1, C2

LLENGUALAB - CENTRE D'IDIOMES DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ

Test que permet situar-se en el nivell de llengua que es té. Gratuït

 

12. Canals i webs d'aprenentatge en línia 

De mica de mica s'ompli la pica. Aina Monferrer

AINA MONFERRER

Vídeos breus amb consells per a preparar les diferents parts de les proves d'acreditació de català (EOI, JQCV, CIEACOVA).

Canal de Youtube d'Aina Monferrer

AINA MONFERRER

Canal amb videos breus amb consells per a preparar les diferents parts de les proves d'acreditació de català (EOI, JQCV, CIEACOVA). També hi ha vídeos amb explicacions gramaticals i de correccions de proves.

C1 o Alca't

VICENT MARCO. MARIA BODÍ

Podcast de Plaza Radio per a ajudar a preparar-se el C1 de català.

ValenLínia

Recursos diversos i molt variats per preparar-se cursos i proves d'acreditació, amb solucions comentades. 

Món de llengua

ALAITZ ZALBIDEA

Canal amb vídeos breus amb consells i comentaris per a preparar les proves de la CIEACOVA i de la JQCV.

 

 

Per tal de mantenir sempre els enllaços actualitzats, us agraïm que ens informeu de qualsevol enllaç trencat amb un missatge a cal@uji.es

[torna a l’índex]
 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia