Recursos acadèmics i per a la docència en anglès

22/01/2024 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Selecció de recursos en línia que poden ser útils per a millorar les competèncias en anglès dins de les aules universitàries: diccionaris, guies de frases acadèmiques i altres enllaços d'interès.

Diccionari acadèmic

Diccionari Acadèmic per a traduir termes acadèmics de l'espanyol a l'anglès. El diccionari compta amb unes 3.000 entrades, i s'actualitza periòdicament.

Diccionari de pronunciació
És un diccionari parlant de pronunciació de paraules en anglès.

Class talk
Traducció a l'anglès d'un repertori de frases freqüents d'estructura relativament fixa que es fan ús dins de l'aula amb la possibilitat d'escoltar la pronunciació correcta. Les expressions estan classificades segons la situació en què és més probable que es produïsquen (primer dia del curs, Inici de la classe, en el laboratori, etc.).  

Write & Present
Recursos i consells per millorar la producció oral i escrita en llengua anglesa en general i, de manera més específica, en un registre acadèmic per a assignatures universitàries.

Recursos per avaluar la comunicació oral en una exposició oral en anglès
Conèixer quins aspectes es poden avaluar quan es fa una exposició en una tercera llengua. Amb exemples de vídeos seleccionats de TED. Ideas worth spreading. Es pot treballar i personalitzar una rúbrica.

Academic phrasebank
Conjunt ampli d'expressions i construccions habitualment usades en el desenvolupament d'un text acadèmic independentment de la matèria de què tracta (desenvolupat per la Universitat de Manchester).  

Academic vocabulary
Web que ofereix eines per a treballar en línia el vocabulari acadèmic.a partir de l'Academic word list. Aquestes eines, elaborades per la  Universitat de Nottingham, inclouen un programa per a subratllar el vocabulari acadèmic de qualsevol text o un altre que genera un exercici d'omplir els buits amb vocabulari acadèmic a partir de qualsevol text triat per l'usuari. A més, conté alguns exercicis.  

Academic word list
Web dissenyada per la Universitat Victòria de Wellington, Nova Zelanda. És una llista que conté paraules seleccionades per la freqüència amb què apareixen en els textos acedèmics.  

Tuning Educational Structures in Europe
Glossari de termes universitaris.

Manual d'estil universitari per a la redacció de textos institucionals en anglès
Manual d'estil elaborat pel Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d'Universitats, que té l'objectiu de facilitar la comunicació interuniversitària i de millorar la qualitat dels textos institucionals en anglès. També pretén ajudar a millorar la competència en anglès de la comunitat universitària del territori lingüístic català.

Skills for Academic Success
Recursos per a millorar les competències comunicatives en l'àmbit acadèmic.

Skills for University studies
Pàgina web dissenyada per The Open University amb recursos que permeten practicar les diferents habilitats necessàries per a realitzar estudis superiors. English for University Pàgina web amb recursos que permeten millorar les destreses lingüístiques mitjançant material universitari.

English for University
Pàgina web amb recursos que permeten millorar les destreses lingüístiqcas a través de material universitari.

English for teaching purposes
MOOC desenvolupat pel Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona, pensat per a ajudar el PDI que imparteix o vol impartir docència en anglès. El curs English for Teaching Purposes és íntegrament en anglès, té una duració de 4 setmanes i segueix els principis de l'EMI (English Medium Instruction). El curs ajuda a superar temors i guanyar seguretat; a construir un bon text discursiu que vehicula la classe (descripcions de l'argumentació i l'exposició en anglès, parts i tipus de discursos, tècniques per a promoure la participació i elements per a interactuar amb els alumnes); a millorar la pronunciació bàsica, a interpretar dades en anglès (gràfics, processos, estadístiques), etc.

Tecnologies lingüístiques per a la comunicació universitària
U​​​​​​n recull qualitatiu, que aplega els recursos més útils i més fàcils d’obtenir i d’usar i que intenta donar resposta a les necessitats de comunicació i la gestió del multilingüisme a l’aula.
En l’àmbit universitari, les tecnologies lingüístiques poden donar resposta a moltes de les necessitats a l’hora de produir i gestionar les comunicacions orals i escrites en diferents llengües, des de la traducció simultània de classes, conferències i actes institucionals a la publicació de webs multilingües o la millora de la qualitat dels articles de recerca per mitjà d’assistents de redacció en anglès, per posar alguns exemples. 

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia