Quins són els exàmens oficials que podeu fer?

14/11/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

CertAcles UJI

A l’UJI us podeu presentar a les proves d'acreditació que es fan tots els anys al juny i desembre. Les dates d’inscripció solen ser cap a mitjans d'abril (per a la convocatòria de juny) i a mitjans d'octubre (per a la convocatòria de desembre).

Us podeu examinar dels nivells B1 i B2.

Els exàmens consisteixen en 4 proves independents (comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita). El nivell global es considera adquirit si la qualificació total final és igual o superior al 50% sobre la totalitat de la puntuació possible. No es fa la mitjana de les àrees de la prova si l’examinand no ha obtingut un mínim del 50% en cada àrea.

No us oblideu de consultar els models d'exàmens i la guia de l'examinand.

EOI de Castelló

A l’Escola Oficial d’Idiomes de Castelló us podeu presentar a les proves de certificació que es fan tots els anys al juny. A la mateixa pàgina de l’EOI trobareu les dates d’inscripció (entre febrer i març):

Les proves estan adaptades al Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) de la manera següent:

Prova de certificació de Nivell Bàsic – A2
Prova de certificació de Nivell Intermedi – B1
Prova de certificació de Nivell Avançat – B2
Els exàmens consisteixen en 4 proves independents (comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita). En totes s’ha de superar un 60% per poder aprovar l’examen.

A la pàgina de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana trobareu models i la normativa d’exàmens i també documents orientatius per als examinands.

University of Cambridge - ESOL Examinations

Nivell B1 – (PET) B1 Preliminary
Nivell B2 – (FCE) B2 First 
Nivell C1 – (CAE) C1 Advanced
Nivell C2 – (CPE) C2 Proficiency
Multinivell - Linguaskill

Més informació sobre les convocatòries UJI- Cambridge

En la taula d'equivalències de la Universitat Jaume I trobareu més certificats oficials d'altres organismes.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia