Acreditació de l'UJI: alemany, francès i italià

17/06/2024 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Secció de Formació del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I organitza proves d’acreditació d’alemany, francès i italià per poder atendre la demanda de certificació que es genera al si dels diversos col·lectius que conformen la comunitat universitària.

Les proves d’acreditació UJI d’alemany, francès i italià es convoquen al maig/ juny i al novembre/desembre de cada any. Es fan proves dels nivells següents:

    • Alemany B1
    • Francès B1
    • Italià A2 i B1

Els certificats que se n’obtenen només tenen validesa interna encara que seran necessàries perquè l’estudiantat puga participar en els programes d’intercanvi que l’UJI posa al seu abast. A més, el Vicerectorat de Relacions Internacionals convoca en cada semestre ajudes per a l'acreditació dels nivells A2 i B1 d'alemany, francès i italià per a estudiantat de grau.

 

Convocatòria de les proves d'acreditació UJI  (alemany, francès i italià): juny 2024

 

Calendari
_____________________________________________________________________


● Termini de matriculació per als dos nivells: del 10 d’abril al 10 de maig de 2024.
● Publicació de la llista provisional de persones admeses: 14 de maig de 2024.
● Termini per a formular rectificacions a la llista provisional: del 14 al 17 de maig de 2024.
● Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 24 de maig de 2024.

 

Nivells 
_____________________________________________________________________

Alemany: B1 
Francès: B1 
Italià: A2 i B1


•    Els continguts dels nivells oferts són els que estableix el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
•    Els certificats d’alemany, francès i italià tenen validesa dins de la nostra Universitat i segons normativa del centre receptor.

 

Dates i lloc
_____________________________________________________________________


Prova d’alemany B1: 5 de juny de 2024.
10 h: Prova oral
Lloc: sala de conversa del Centre d'Aprenentatge de llengües, Servei de Llengües i Terminologia, Edifici Departamental d’Informàtica i Matemàtiques. Planta 0. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

16 h: Prova escrita 
Lloc: aula TI1021AA, Edifici Departamental d’Informàtica i Matemàtiques. Planta 0. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.


Prova de francès B1: 11 de juny de 2024.
9 h: Prova escrita
Lloc: aula TI1020AA, Edifici Departamental d’Informàtica i Matemàtiques. Planta 0. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

15.30 h: Prova oral 
Lloc: sala de conversa del Centre d'Aprenentatge de llengües, Servei de Llengües i Terminologia, Edifici Departamental d’Informàtica i Matemàtiques. Planta 0. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.


Prova d’italià A2: 6 de juny de 2024.
9 h: Prova escrita
Lloc: aula MD1008AA, Facultat de Ciències de la Salut

15.30 h: Prova oral 
Lloc: TI1024SR, Servei de Llengües i Terminologia / Centre d'Aprenentatge de llengües, Edifici Departamental d’Informàtica i Matemàtiques. Planta 0. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE).


Prova d’italià B1: 4 de juny de 2024.
9 h: Prova escrita
Lloc: aula TI1021AA, Edifici Departamental d’Informàtica i Matemàtiques. Planta 0. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

15.30 h: Prova oral
Lloc: sala de conversa del Centre d'Aprenentatge de llengües, Servei de Llengües i Terminologia, Edifici Departamental d’Informàtica i Matemàtiques. Planta 0. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

 

Inscripció 
_____________________________________________________________________

inscripcio.uji.es

 

Més informació (publicació de notes, preus, etc.)
_____________________________________________________________________

Convocatòria proves d’acreditació UJI alemany, francès i italià

Llista provisional de persones admeses a les proves d’acreditació d’alemany, de francès i d’italià, juny de 2024

Llista definitiva de persones admeses a les proves d’acreditació d’alemany, de francès i d’italià, juny de 2024

 

Resultats de les proves d'acreditació UJI d'alemany B1, francès B1 i d'italià A2 i B1

Consulteu ací el resultat de les proves

Revisió i reclamacions

Les sol·licituds de revisió o reclamació han d’adreçar-se al Servei de Llengües i Terminologia en un termini màxim de 3 dies des de la publicació dels resultats en web, mitjançant el Registre General de la Universitat Jaume I. S’haurà d’indicar el motiu de la reclamació.

Revisió d'italià B1: dimarts, 18 de juny de 2024, a les 10 h, en el despatx TI1028SD (Edifici Departamental d’Informàtica i Matemàtiques. Planta 0. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals).

Revisió d'alemany B1: dimarts, 18 de juny de 2024, a les 10 h, en la sala del CAL.

Revisió d'italià A2: dijous, 20 de juny de 2024, a les 10 h, en el despatx TI1028SD (Edifici Departamental d’Informàtica i Matemàtiques. Planta 0. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals).

Revisió de francès B1: dijous, 20 de juny de 2024, a les 10 h, en el despatx TI1028SD (Edifici Departamental d’Informàtica i Matemàtiques. Planta 0. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals).

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia