Acreditació CIEACOVA

21/02/2024 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

              Amb la col·laboració de:       

 

El 22 de setembre del 2015 es va reunir a Alacant el Ple de la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), formada per membres dels serveis lingüístics de diverses universitats valencianes, públiques i privades, que han signat un conveni per a l'homologació dels certificats de valencià expedits pels serveis lingüístics d'aquestes universitats.

 

La CIEACOVA té com a objectius principals fixar el model d'acreditació d'exàmens i coordinar les proves interuniversitàries d'acreditació per a obtenir els certificats de coneixements de valencià, i elaborar i publicar el catàleg de certificats d'acreditació de competència lingüística en valencià emesos per les universitats signants.

Cada universitat determina les convocatòries i els nivells en què participarà. El Servei de Llengües i Terminologia de l'UJI programa dues convocatòries d'examen, al gener i al juny.

 

NOVETAT: Proves de la CIEACOVA I Pròxima convocatòria gener de 2024
 • Termini de matriculació:
  • del 16 al 18 de novembre de 2023: membres de la comunitat universitària (estudiantat, PAS i PDI)
  • del 19 al 20 de novembre de 2023: socis de AlumniSAUJI Premium (cal ser-ne soci abans del 16 de novembre de 2023)
  • del 21 al 22 de novembre de 2023: persones externes.

El nombre de places és limitat.

 • Publicació de la llista provisional de persones admeses: 28 de novembre.
 • Termini per a formular rectificacions a la llista provisional: del 29 de novembre al 4 de desembre
 • Publicació de la llista definitiva de persones admeses i torns de la prova oral: 15 de desembre.

 

Nivells i dates

_____________________________________________________________________

Part oral

 

 • B2: 15 de gener de 2024 a partir de les 16 h.
 • C1: 11 i 12 de gener de 2024 a partir de les 16 h.
 • C2: 15 de gener de 2024 a partir de les 16 h.

 

Part escrita

 

 • B2: 23 de gener de 2024 a les 16 h.
 • C1: 19 de gener de 2024 a les 16 h.
 • C2: 23 de gener de 2024 a les 16 h.

 

Publicació de notes

 

 • 17 de gener de 2024: publicació de la nota oral del nivell C1.
 • 18 de gener de 2024: publicació de la nota oral del nivell B2 i C2.
 • A partir del dia 21 de febrer de 2024: publicació de la nota global provisional i expedició de certificats.

 

Inscripció 

_____________________________________________________________________

inscripcio.uji.es

 

Més informació: (taxes, horaris, etc.)

_____________________________________________________________________

Convocatòria UJICorrecció d’errades 

Resultat global provisional de les proves de la CIEACOVA de nivells B2, C1 i C2

PROCEDIMENT DE VISTA DE LA PROVA

 • Cal presentar una sol·licitud de vista de la prova per Registre electrònic, adreçada al Servei de Llengües i Terminologia.
 • Només poden sol·licitar-la les persones que hagen obtingut NO APTE en la prova.
 • Termini de sol·licitud: 22 i 23 de febrer.

Aquest procediment el poden sol·licitar-la les persones que hagen obtingut NO APTE en la prova, inclou exclusivament la vista de l’examen. En cap cas es lliurarà la gravació de la prova oral.

PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ DE LA PROVA

 • Cal presentar una sol·licitud de reclamació de la prova per Registre electrònic, adreçada al Servei de Llengües i Terminologia.
 • Termini de sol·licitud: del 29 de febrer al 4 de març.
 • L’últim dia per resoldre les reclamacions és el dia 22 d’abril de 2024.

En la reclamació, la persona examinanda pot sol·licitar la segona correcció d’un o més exercicis, d’una o més àrees, o de l’examen complet. La sol·licitud de reclamació de la qualificació ha de ser motivada suficientment, és a dir, ha de basar-se en els supòsits que apareixen a continuació i fonamentar-ne el contingut; en cas contrari, no es prendrà en consideració la reclamació.

 1. Qüestions de procediment durant la realització de la prova o de càlcul de la puntuació.
 2. Qüestions de correcció i avaluació. En aquest cas s’ha de sistematitzar i especificar amb arguments concrets i exemplificar amb detalls extrets de la prova. En conseqüència, el desacord amb la qualificació obtinguda no és un motiu de reclamació de la qualificació.

 

Les sol·licituds de vista de la prova i reclamació presentades abans que comence el termini es consideraran nul·les per extemporànies.

 

Trobareu més informació sobre l’administració de l’examen a la convocatòria marc en el web de la CIEACOVA: https://cieacova.com/ 

 

 


 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia