Acreditació CIEACOVA

28/11/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

El 22 de setembre del 2015 es va reunir a Alacant el Ple de la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), formada per membres dels serveis lingüístics de diverses universitats valencianes, públiques i privades, que han signat un conveni per a l'homologació dels certificats de valencià expedits pels serveis lingüístics d'aquestes universitats.

La CIEACOVA té com a objectius principals fixar el model d'acreditació d'exàmens i coordinar les proves interuniversitàries d'acreditació per a obtenir els certificats de coneixements de valencià, i elaborar i publicar el catàleg de certificats d'acreditació de competència lingüística en valencià emesos per les universitats signants.

Cada universitat determina les convocatòries i els nivells en què participarà. El Servei de Llengües i Terminologia de l'UJI programa dues convocatòries d'examen, al gener i al juny.

 

NOVETAT: Proves de la CIEACOVA I Pròxima convocatòria gener de 2024
 • Termini de matriculació:
  • del 16 al 18 de novembre de 2023: membres de la comunitat universitària (estudiantat, PAS i PDI)
  • del 19 al 20 de novembre de 2023: socis de AlumniSAUJI Premium (cal ser-ne soci abans del 16 de novembre de 2023)
  • del 21 al 22 de novembre de 2023: persones externes.

El nombre de places és limitat.

 • Publicació de la llista provisional de persones admeses: 28 de novembre.
 • Termini per a formular rectificacions a la llista provisional: del 29 de novembre al 4 de desembre
 • Publicació de la llista definitiva de persones admeses i torns de la prova oral: 15 de desembre.

 

Nivells i dates

_____________________________________________________________________

Part oral

 

 • B2: 15 de gener de 2024 a partir de les 16 h.
 • C1: 11 i 12 de gener de 2024 a partir de les 16 h.
 • C2: 15 de gener de 2024 a partir de les 16 h.

 

Part escrita

 

 • B2: 23 de gener de 2024 a les 16 h.
 • C1: 19 de gener de 2024 a les 16 h.
 • C2: 23 de gener de 2024 a les 16 h.

 

Publicació de notes

 

 • 17 de gener de 2024: publicació de la nota oral del nivell C1.
 • 18 de gener de 2024: publicació de la nota oral del nivell B2 i C2.
 • A partir del dia 21 de febrer de 2024: publicació de la nota global provisional i expedició de certificats.

 

Inscripció 

_____________________________________________________________________

inscripcio.uji.es

 

Més informació: (taxes, horaris, etc.)

_____________________________________________________________________

Convocatòria UJICorrecció d’errades 

Llista provisional de persones admeses a les proves de català CIEACOVA de gener 2024

 

Trobareu més informació sobre l’administració de l’examen a la convocatòria marc en el web de la CIEACOVA: https://cieacova.com/ 

 

 


 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia