UJI

Capacitació per a l'ensenyament en valencià i en anglès

20/06/2019 | SLT

El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera (Anglès) faculten la persona que els obté per a l'ensenyament en aquestes llengües, com a llengües vehiculars, en tots els ensenyaments no universitaris en l'àmbit valencià.

Per obtindre els certificats de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i el de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera, el professorat ha de complir dues condicions: (a) Tindre una competència lingüística mínima en la llengua corresponent. (b) Demostrar la competència professional per a l’ensenyament en valencià o en llengua estrangera, respectivament.

En el cas concret del valencià, a l'UJI hi ha dos itineraris per poder acreditar la competència lingüística i la competència professional adequades per a l'obtenció de la capacitació: (A) mitjançant crèdits  o (B) cursant un curs específic que a la Universitat Jaume I organitza el Centre d’Estudis de Postgrau, a través dels seus cursos de formació continuada. 

El certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià és el requisit lingüístic per poder treballar en l'Ensenyament públic al País Valencià. Vegeu l'Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics i en els servicis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat.

En el cas de l'anglès, l'itinerari que cal seguir és el curs específic que a la Universitat Jaume I organitza el Oficina d'Estudis (OdE). Vegeu  ací.

 

Més informació:
Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia