Consideracions sobre la tramesa de documents

01/12/2020 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

1. Els documents s’han d’enviar en els formats més habituals dels processadors de textos (LibreOffice, Word, etc.).

2. Es poden trametre igualment presentacions elaborades amb LibreOffice o Powerpoint, encara que es recomana enviar els textos abans de confegir la presentació.  En aquests casos s’ha de tenir en compte que el termini per a realitzar la correcció/traducció ha de ser més ampli.

3. No s’admeten documents en format d’imatge (.gif, .jpg, etc.), atès que no es poden modificar. Els textos de les imatges incrustades en un document es corregiran/traduiran fora de la imatge. Per a corregir taules, figures, etc., en aquests formats us heu de posar en contacte prèviament amb l’Àrea assessorament@uji.es / 964 728 877 / 964 728 881.

4. Es recomana no enviar documents en format PDF. Si no és possible trametre una còpia en format ‘text’ del document us heu de posar en contacte prèviament amb l’Àrea assessorament@uji.es / 964 728 877 / 964 728 881 per a determinar la possibilitat i terminis: de correcció/traducció del text.

5. Formatació de documents, imatges incrustades, notes a peu de pàgina, etc.

Sempre que siga possible s’han d’enviar els textos sense formats o estils (sagnats especials, numeració automàtica, vinyetes, imatges incrustades, etc.). Tot i que l’SLT intentarà mantenir el mateix format del document original, el processament dels textos, sobretot en el cas de les traduccions, no sempre permet conservar aquestes característiques. Per aquest motiu, si el document que s’ha de corregir/traduir és complex es recomana trametre’l al SLT abans d’aplicar estils o inserir imatges o taules.

6. Si se sol·licita la correcció d’un document en valencià traduït —automàticament o no— d’un document en castellà, cal adjuntar el document original.

7. Per a una millor localització dels documents es recomana que els arxius tinguen un nom que els identifique clarament. L’SLT no modificarà el nom de l’arxiu, però hi afegirà un codi propi perquè quede constància que ha estat revisat pel SLT.

8. L’SLT no guarda còpia dels documents corregits o traduïts.

9. L’SLT té l’obligació de mantenir la confidencialitat i la discreció absoluta sobre el contingut dels documents que processa, per la qual cosa la seguretat en aquest aspecte està garantida pel que fa als arxius relacionats amb exàmens i proves d’avaluació.

10. En qualsevol  moment, la persona sol·licitant dels serveis d’assessorament lingüístic pot posar-se en contacte amb l’Àrea per correu electrònic o per telèfon. Podeu trobar les nostres dades en el directori de l’SLT.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia