Assessorament lingüístic

27/06/2021 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’Àrea d’Assessorament Lingüístic és l’encarregada de corregir i traduir tota la documentació administrativa i de gestió i la resta de documents que emanen dels diferents serveis i unitats de la Universitat Jaume I, tant en suport paper com en suport electrònic, en valencià i en castellà. Això inclou, igualment, assessorament en l’ús de les llengües oficials i resolució de dubtes lingüístics.

També presta assessorament lingüístic i terminològic al professorat que ho sol·licita.

Aquesta Àrea vetla perquè les llengües oficials que s’usen en la gestió interna de la Universitat i en la gestió externa tinguen el nivell de correcció i adequació que correspon a una institució d’ensenyament superior.

També ofereix suport lingüístic als instituts i aules d’investigació i entitats dependents de la Universitat.

Assessorament lingüístic
Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia