Per què aquest web de les Normes de Castelló?

02/10/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Una bibliografia interactiva

Aquest lloc web s’ha creat per donar suport i ajudar a visibilitzar el Repertori bibliogràfic de les Normes de Castelló, instal·lat al Repositori de l’UJI. El nostre repertori pretén ser un document obert, de format interactiu, per tal que els seus visitadors hi puguen aportar dades complementàries, propostes d’esmenes, suggeriments i, al capdavall, que esdevinguen col·laboradors actius en l’actualització de la bibliografia sobre les Normes de Castelló.

El repertori de les Normes

Precisament, la posició de centralitat dins el valencianisme que ha ocupat sempre la qüestió de la normativització ha fet que haja generat una producció de textos de dimensions considerables, la qual bé mereix de ser inventariada amb la màxima precisió possible. No cal dir que el repertori bibliogràfic corresponent ha d’esdevenir un material valuós per als estudiosos de la història de la llengua així com per al públic interessat en la normalització lingüística de la societat valenciana.

D’entrada, en el plantejament d’aquest objectiu sorgeix la dificultat de precisar l’abast conceptual que atribuïm a l’expressió Normes de Castelló. Aquest camp comprèn, en el nostre cas, els textos que tracten sobre la normativització establerta a Castelló l’any 1932, per bé que l’ampliem a textos anteriors –en tot cas, no pas d’abans del segle XX– que foren precedents, més o menys directes, de les Normes castellonenques. En concret, resten fora del nostre camp d’atenció els textos sobre història del català contemporani –àdhuc els que tracten sobre la codificació d’aquesta llengua– que no es plantegen en termes explícits la casuística normativitzadora valenciana.

Tocant als criteris de selecció, hi hem defugit tota mena de restriccions, tant pel que fa al nivell de rigor dels textos com a la seua extensió. Així doncs, hem de notar que el nostre pla no es limita a l’inventari de llibres o de capítols de llibres, sinó que pretén abraçar així mateix articles, sense límits d’extensió, i fins i tot cròniques periodístiques i notes de premsa. En aquest sentit, un primer intent de reorganització de tot el material que inventariem ha estat la distribució del repertori present en tres blocs: 1) recerca i opinió, 2) cròniques i notes de premsa, i 3) documents en línia. Som conscients que una tal distribució es basa en uns criteris força discutibles, sobretot perquè tot sovint la línia que separa un text “d’opinió” d’un altre considerat “nota de premsa” no té més consistència que la pròpia d’una percepció subjectiva.

D’altra banda, un escull no gens menyspreable que s’interposa en el projecte d’una bibliografia sobre les Normes de Castelló el constitueix la dispersió, en el temps i en l’espai, de les fonts en les quals han estat publicats els seus textos. Fer-ne el seguiment –sobretot a través de diaris, així com de revistes, alguna de les quals avui esdevé introbable– esdevé un objectiu titànic, que demana de ser abordat en equip.

En definitiva, des de Castelló de la Plana llancem la invitació, adreçada als estudiosos de les Normes de l’any 1932, a col·laborar en l’elaboració d’un repertori bibliogràfic sobre l’esdeveniment històric de la normalització lingüística al País Valencià. Per la nostra part, aquest projecte va començar a concretar-se, l’any 2002, mitjançant l’apartat «Bibliografia» (p. 32-41) que incorporàvem al llibre Les Normes de Castelló. Textos i contextos. Posteriorment, l’any 2013 va constituir una ocasió oportuna de retre homenatge a les Normes Ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans en el seu centenari i també al professor Lluís Revest, en el cinquantè aniversari de la seua mort. Aleshores, la Fundació Carles Salvador juntament amb l’Institut d’Estudis Catalans van publicar Les Normes de Castelló als cent anys de les Normes de l’Institut d’Estudis Catalans, que inclou (p. 139-218) la versió originària del present Repertori bibliogràfic.

Sortosament, en el projecte present comptem amb precedents ben valuosos, alguns dels quals tan meritoris com l’activitat duta a terme pel Servici d’Investigació i Estudis Sociolingüístics (SIES), de la Generalitat Valenciana, a través dels seus dossiers temàtics Normes de Castelló. D’altra banda, el desembre de 2012 l’Ajuntament de Castelló de la Plana inaugurava el portal virtual Normes de Castelló, una decisió que obria perspectives favorables a un impuls institucional de l’estudi i promoció del procés que va guiar al País Valencià la normativització del català contemporani.

Val a dir que la majoria dels textos d’aquest lloc web han estat elaborats i supervisats per Vicent Pitarch, promotor d’aquest projecte i sense el qual no existiria aquest web.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia