Funcionament i crèdits per activitats universitàries

09/04/2020 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per fer l’activitat del Voluntariat Lingüístic pots aconseguir crèdits*. És imprescindible per obtenir el reconeixement de crèdits del Voluntariat Lingüístic realitzar el curs de formació específica (4 hores) que organitza el Servei de Llengües i Terminologia i assistir a la sessió de formació general del voluntariat que organitza l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (2 hores). A aquesta acció formativa has d’afegir qualsevol de les següents opcions:

Opció a. Activitat de parelles lingüístiques. Després d’haver constituït la parella lingüística, has d’emplenar les fitxes de seguiment de les trobades d’intercanvi lingüístic (PDF). Si has fet la formació, per un mínim de 7 trobades o sessions obtindràs 0,5 crèdits; i per un mínim de14 sessions, 1 crèdit. Les sessions tenen una durada aproximada d’una hora. També hauràs de fer una memòria/resum de l’experiència d’un mínim de 350 paraules. Les fitxes emplenades i la memòria/resum s’han de lliurar al SLT o al CAL.

Opció b. Voluntariat lingüístic (parelles lingüístiques) virtual. En aquest cas no és obligatori assistir al curs de formació presencial. El nombre de les sessions d’activitat que has de realitzar és un mínim de 10 sessions per a obtenir 0,5 crèdits i un mínim de 20 sessions per a obtenir 1 crèdit. Els participants haureu de comunicar a l’SLT (a l'adreça apl@uji.es) el començament i acabament de l’activitat, emplenar les fitxes de seguiment, realitzar la memòria de l’activitat i lliurar-la a l’SLT quan l’acabeu.

Opció c. Resta d’activitats de pràctiques del Voluntariat Lingüístic. El  SLT portarà una seguiment de l’assistència a les activitats dels voluntaris. Si has fet la formació, el còmput d’hores d’activitat a efectes de crèdits serà el següent: per un mínim de 7 hores obtindràs 0,5 crèdits, i per un mínim de 14 sessions, 1 crèdit. Les sessions tenen una durada aproximada d’una hora. També hauràs de fer una memòria/resum de l’experiència d’un mínim de 350 paraules. Les fitxes emplenades i la memòria/resum s’han de lliurar al SLT o al CAL.

EL SLT, una vegada revisats el seguiment, l’assistència i la memòria/resum de l’activitat, enviarà el llistat de les persones que han completat la formació i les pràctiques de l’activitat a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, la qual t’emetrà un certificat de la realització de l’activitat. Amb aquest certificat podràs anar al Servei de Gestió de la Docència i Estudiants que et reconeixerà els crèdits a efectes del còmput total de crèdits de la titulació.

El reconeixement de crèdits per l’activitat no és acumulable per repetir-la en cursos successius. Sí que pots continuar amb el Voluntariat Lingüístic i el reconeixement de crèdits es produirà per la via de l’acció voluntària segons el que es recull a la normativa de reconeixement de crèdits per a activitats universitàries

* Normativa de reconeixement de crèdits per activitats universitàries

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia