Presentació dels resultats del Pla pluriennal de multilingüïsme 2011/2014 al Consell de Govern de l'UJI

Última modificació: 21/05/2015 | Font: SLT

El passat dia 1 d'octubre de 2014 es va presentar al Consell de Govern de la Universitat Jaume I de Castelló l'Informe sobre el desenvolupament dels objectius, accions i indicadors del Pla pluriennal de multilingüisme (PPM) 2011/2014, elaborat per l'Àrea de Promoció Lingüística del Servei de Llengües i Terminologia.

Aquest Informe, a més d'un balanç de l'aplicació del PPM en el trienni 2011/2014, és una eina fonamental per conèixer quina és la situació sociolingüística de la Universitat Jaume I de Castelló.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16