Drets lingüístics dels universitaris

Última modificació: 08/11/2014 | Font: SLT

El valencià és la llengua pròpia de la Universitat Jaume I

Article 7 dels Estatuts (en format PDF*) de l'UJI.

El valencià és llengua oficial de la Universitat Jaume I

Article 7 dels Estatuts (en format PDF*) de l'UJI.

Administració universitària

 • Tenim dret a dirigir-nos i ser atesos per l'administració en valencià
  Estatut d'Autonomia, article 7. Llei d'ús i ensenyament del valencià, article 16. Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, article 35.
 • Tenim dret a presentar i a rebre de l'administració tots els documents en valencià.
  Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, article 36. Estatut d'Autonomia, article 7. Llei d'ús i ensenyament del valencià, article 13.
 • Tenim dret a demanar beques de l'UJI, de la Generalitat Valenciana o de l'Estat en valencià
  Estatut d'Autonomia, article 7è. Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, article 36.
 • És un dret i un deure del personal d'administració i serveis de l'UJI conèixer la llengua pròpia de l'UJI, el valencià.
  Article 7 de l'Estatut d'Autonomia. Article 123.d (en format PDF*) dels Estatuts de l'UJI

Activitat acadèmica

 • Tenim dret a utilizar el valencià en les activitats acadèmiques.
  Estatut d'Autonomia, article 7è.
 • Els estudiants tenen dret
  • a presentar treballs escrits en valencià
  • a fer els exàmens en valencià
  • a adreçar-se al professorat en privat o en públic en català
   Estatut d'Autonomia, article 7. Llei d'ús i ensenyament del valencià, article 10.
 • El professorat té dret
 • a fer classe en valencià
 • a facilitar els materials escrits en valencià
 • a fer els exàmens en valencià
  Article 7 de l'Estatut d'Autonomia. Llei d'ús i ensenyament del valencià, article 10
 • És un dret i un deure del personal docent i investigador de l'UJI conèixer la llengua pròpia de l'UJI, el valencià.
  Article 7 de l'Estatut d'Autonomia. Article 98 c (en format PDF*) dels Estatuts de l'UJI.
 • El professorat, l'alumnat i el personal d'administració i serveis té dret a rebre la formació necessària en valencià per a assegurar-ne el coneixement.
  Estatuts de l'UJI, articles 5.i, 98.f i 122.d (en format PDF*).
 • Els universitaris tenim dret a dotar-nos de recursos humans i tècnics suficients per a donar compliment a la normalització de la llengua pròpia.
  Estatuts de l'UJI, article 34.2 (en format PDF*). 

Declaració Universal de Drets Lingüístics

* Per a obrir i imprimir els documents en format PDF, cal tenir instal·lat a l'ordinador el programa Adobe(R) Acrobat(R) Reader 5

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16