UJI
  • UJI
  • Serveis
  • SLT
  • Opció lingüística de l'estudiantat de la Universitat Jaume I

Opció lingüística de l'estudiantat de la Universitat Jaume I

Última modificació: 20/10/2016 | Font: SLT

La Universitat Jaume I recull anualment, mitjançant l'imprès de matrícula, dades de la demanda de docència en valencià de l'estudiantat de la Universitat, com un dels objectius dels plans pluriennals de multilingüisme de la Universitat. El Servei de Llengües i Terminologia s'encarrega de portar a terme l'acció d'estudi i difusió de les dades.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia