UJI

Campanya de promoció del Pla pluriennal de multilingüisme 2016/2018

Última modificació: 22/12/2016 | Font: SLT

imatge ppmCampanya de promoció del Pla pluriennal de multilingüisme 2016/2018

El Vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, mitjançant el Servei de Llengües i Terminologia, i com un dels objectius del Pla pluriennal de multilingüisme (PPM) 2016/2018, ens hem proposat dissenyar una campanya de difusió d’aquest nou Pla.

En aquest segon Pla pluriennal de multilingüisme ens plantegem portar a terme els següents objectius generals del Pla a remarcar en la campanya:

1.-Ús del valencià (objectiu transversal): avançar cap a l’ús normalitzat i habitual del valencià com a llengua pròpia de la Universitat.

2. Plurilingüisme: augmentar i millorar el coneixement de les llengües per part dels membres de la comunitat universitària.

3. Multilingüisme: fomentar la convivència entre les llengües i fer del multilingüisme un valor de la Universitat i de tots els seus membres.

4. Subsidiarietat lingüística: el valencià és la llengua prioritària i s’ha de fer ús d’aquesta llengua en contextos institucionals, sempre que no siga absolutament necessari l’ús d’una altra llengua.

La campanya consisteix en la realització de sis il·lustracions amb text al·lusiu que s’aniran inserint i materialitzant periòdicament en els diversos suports que tenim a l’abast (lones, postals, web, pantalles del campus, etc.)

Dues d’aquestes presentacions van ja referides al calendari 2017, tant al de taula com al de paret.

Guia gràfica de la campanya

Àrea de Promoció Lingüística.

Servei de Llengües i Terminologia

Castelló de la Plana, 15 de desembre de 2016

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia