Actuació de l'Àrea d’Assessorament en Llengües Estrangeres

02/12/2020 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

Quan un usuari fa una sol·licitud a través del formulari corresponent, el responsable de l'Àrea rep un missatge de correu electrònic d'avís.

Si hi ha cap problema amb la sol·licitud (impossibilitat de complir amb el termini sol·licitat, falta de documentació, etc.), el responsable de l'Àrea es posa en contacte amb l'usuari. Si no, es procedeix a corregir o traduir el document en qüestió (si convé o cal, amb la col·laboració de personal extern, però en aquest cas, sempre que és possible, amb la coordinació i supervisió del responsable de l'Àrea). Una vegada finalitzat l'encàrrec, es tanca la sol·licitud amb el document corregit o traduït adjunt al formulari.   

L'Àrea es reserva el dret de denegar sol·licituds quan la qualitat lingüística dels originals siga molt dolenta, és a dir, quan el text resulte pràcticament inintel·ligible. Per tant, cal evitar enviar textos traduïts amb programes de traducció automàtica que l'usuari no ha revisat posteriorment. 

D'altra banda, si l'usuari no té competència suficient per redactar un text en la llengua meta, convé òbviament demanar-ne una traducció. 

Siga com siga, les traduccions i correccions que es tornen als usuaris poden incloure comentaris (per aclarir dubtes, fer suggeriments, informar de problemes, etc.). 

En el cas de les correccions, els textos poden anar marcats amb els canvis fets o no. 

Una bona comunicació entre usuari i assessor lingüístic és fonamental per guarantir la qualitat del document final. 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia