Instruccions i consells

01/12/2020 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

Les sol·licituds de traducció o correcció en llengües estrangeres s’han de tramitar a través del formulari electrònic de Sol·licitud d’assessorament lingüístic en llengües estrangeres.

El formulari també es pot trobar seguint els passos següents:

  • Des de la pàgina principal de l’e-UJIer, feu clic a l’apartat Formularis peticions-SPI, trieu Nova sol·licitud i, en la llista de procediments disponibles que us apareixerà, seleccioneu Sol·licitud d’assessorament lingüístic en llengües estrangeres (en l’apartat Assessorament > Servei de Llengües).
  • Després d’emplenar el formulari, podeu adjuntar fins a cinc documents. Tingueu en compte que cada sol·licitud implica un encàrrec. Això vol dir que els documents adjuntats per sol·licitud han d’estar relacionats (per exemple, el document per corregir i la versió original com a referència, o documentació complementària que servisca d'ajuda per a la traducció).
  • És preferible que els documents es presenten en un format de fàcil manipulació, com ara processadors de textos (Word, LibreOffice). El fet d’enviar-los en altres formats (com ara PDF o PPT) pot implicar que els terminis s’allarguen o que es denegue la sol·licitud.
  • Per facilitar una qualitat millor del text final, convé que el text enviat per traduir siga el més adequat i correcte possible en la llengua d’origen. Sobretot, és convenient que el text estiga escrit amb claredat i precisió, i que els responsables hagen revisat la redacció del text per evitar ambigüitats i interpretacions errònies.
Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia