Serveis que oferim

05/03/2021 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

El Servei de Llengües i Terminologia (SLT), mitjançant l’Àrea d’Assessorament en Llengües Estrangeres, ofereix serveis de correcció en anglès i traducció d’anglès a valencià o castellà i viceversa dels tipus de documents indicats en l’apartat següent.

Pel que fa a altres llengües estrangeres, es valora cada sol·licitud individualment, tot i que es fa el possible per donar resposta a les peticions de traducció o correcció de documents institucionals en les principals llengües europees. En tot cas, l’Àrea pot posar els usuaris en contacte amb professionals que treballen en altres llengües.  

L'Àrea accepta encàrrecs dels següents tipus de documents:

  • Documents institucionals: presentacions, discursos, guies, fullets, programes, material promocional, etc.
  • Documents de gestió administrativa i econòmica: certificats,  convenis, formularis, informes, normatives, cartes, missatges de correu electrònic, etc.

Quant als documents acadèmics i de docència, l’Àrea és l’encarregada de traduir o corregir els noms d'assignatures i cursos de la Universitat i de corregir la versió en anglès de les guies docents d'assignatures amb docència en aquesta llengua. Actualment no ofereix la traducció o correcció de materials docents en llengües estrangeres. En els casos que els usuaris de la comunitat universitària necessiten traduir o corregir altres tipus de textos (com ara documents personals), l’Àrea pot orientar sobre la contractació de serveis professionals de traducció externs (tarifes orientatives, associacions professionals, portals de traductors, etc.). 

Pel que fa específicament als documents de recerca (articles, ressenyes, treballs d’investigació, tesis, etc.), l’Àrea va deixar de gestionar-ne la traducció i correcció a l’abril del 2012, a causa de les restriccions per a contractacions i l'acumulació de treball. Si desitgeu traduir o corregir aquest tipus de documents, podeu consultar aquesta pàgina web amb orientacions i recomanacions.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia