UJI

Es publica la tercera edició del manual d'estil interunivesitari per a la redacció de textos en anglès

Última modificació: 10/01/2018 | Font: SLT

L’Àrea d’Assessorament en Llengües Estrangeres del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I, a través del seu coordinador, ha participat en la tercera edició del Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès, en el marc del Pla de política lingüística de la Xarxa Vives.

La principal novetat d’aquesta edició és la incorporació d’un capítol amb models de documents institucionals (sol·licituds, resolucions, notificacions, certificats, diligències, cartes, correus electrònics i acords). A banda, s’ha aprofitat per fer una revisió i actualització de la resta de continguts.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia