UJI

Assessorament en llengües estrangeres

27/06/2021 | SLT

El Servei de Llengües i Terminologia (SLT), mitjançant l’Àrea d’Assessorament en Llengües Estrangeres, ofereix un servei de correcció en anglès i traducció d’anglès a valencià o castellà i viceversa dels tipus de documents indicats en l’apartat següent.

Pel que fa a altres llengües estrangeres, es valora cada sol·licitud individualment, tot i que es fa el possible per donar resposta a les peticions de traducció o correcció de documents institucionals en les principals llengües europees. En tot cas, l’Àrea pot posar els usuaris en contacte amb professionals que treballen en altres llengües.  

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia