UJI

Crèdits per activitats universitàries

Última modificació: 05/04/2020 | Font: SLT

Per la realització del tàndem o intercanvi lingüístic podeu aconseguir crèdits. Així, després d’haver constituït la parella lingüística, només heu d’emplenar les fitxes de seguiment de les trobades d’intercanvi lingüístic (PDF). Per un mínim de 10 trobades o sessions obtindreu 0,5 crèdits, i per un mínim de 20 sessions, 1 crèdit. Les sessions tenen una durada aproximada d’una hora. També haureu de fer una memòria/resum de l’experiència d’un mínim de 350 paraules. Les fitxes emplenades i la memòria/resum s’han de lliurar al SLT o al CAL.

EL SLT, una vegada revisades les fitxes de seguiment i la memòria/resum, us emetrà un certificat de la realització de l’activitat. Amb aquest certificat podreu anar al Servei de Gestió de la Docència i Estudiants, el qual us reconeixerà els crèdits a l’efecte del còmput total de crèdits de la titulació.

El CAL ofereix als participants la possibilitat d’orientar-los i facilitar-los recursos per desenvolupar el tàndem, però, no podem garantir la constitució de parelles.

Normativa de reconeixement de crèdits per activitats universitàries

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia