UJI

Calendaris dels grups de conversa i forma de pagament: segon semestre

Última modificació: 29/01/2019 | Font: SLT

Calendari i horaris del segon semestre


Calendari i horaris per llengües

Alemany

 • Alemany A (inicial): divendres, d'11 a 12.30 h
 • Alemany B (intermedi): dimarts, de 12.30 a 14 h
 • Alemany C (avançat): divendres, de 9.30 a 11 h

Anglès

 • Anglès A (inicial): dimecres, de 12.30 a 14 h
 • Anglés B (intermedi): Grup I, dimarts, de 15.30 a 17 h; Grup II, dimecres, de 14 a 15.30 h ; Grup III, dijous, de 14 a 15.30 h
 • Anglès C (avançat): Grup I, dimarts, de 14 a 15.30 h; Grup II, dimecres, de 15.30 a 17 h; Grup III, dijous, de 15.30 a 17 h

Català

 • Català A (inicial): dimecres, de 9.30 a 11 h
 • Català B (intermedi): dimecres, d'11 a 12.30 h
 • Català C (avançat): dimarts, d'11 a 12.30 h

Francès 

 • Francès A (inicial): dimarts, de 9.30 a 11 h
 • Francés B (intermedi), dijous, de 9.30 a 11 h
 • Francès C (avançat), dijous, d'11 a 12.30 h

Italià

 • Italià A (inicial): dilluns, de 14 a 15.30 h
 • Italià B (intermedi): dilluns, de 12.30 a 14 h
 • Italià C (avançat): dilluns, d'11 a 12.30 h

Esperanto

 • Taller d'introducció a l'esperanto: dilluns, de 15 a 16.30 h (és un taller gratuït i l'aula està per confirmar)

Calendari i horari per dies

Dilluns 
 
Els grups dels dilluns comencen el 18 de febrer i acaben el 6 de maig 
 
 • d'11 a 12.30 h, italià C (avançat)
 • de 12.30 a 14 h, italià B (intermedi)
 • de 14 a 15.30 h, italià A (inicial)
 • de 15 a 16.30 h, esperanto (taller d'introducció; aula a confirmar)
Dimarts
 
Els grups dels dimarts comencen el 19 de febrer i acaben el 14 de maig, excepte català avançat: del 5 de març al 28 de maig
 
 • de 9.30 a 11 h, francès A (inicial)
 • d'11 a 12.30 h, català C (avançat: del 5 de març al 28 de maig)
 • de 12.30 a 14 h, alemany B (intermedi)
 • de 14 a 15.30 h, anglés C, grup I (avançat)
 • de 15.30 a 17 h, anglés B, grup I (intermedi). 
Dimecres
 
Els grups dels dimecres comencen el 20 de febrer i acaben el 15 de maig, excepte els de català: del 6 de març al 29 de maig
 
 • de 9.30 a 11 h, català A (inicial) (del 6 de març al 29 de maig)
 • d'11 a 12.30 h, català B (intermedi) (del 6 de març al 29 de maig)
 • de 12.30 a 14 h, anglès A, grup I (inicial)
 • de 14 a 15.30 h, anglés B, grup II (intermedi)
 • de 15.30 a 17 h, anglés C, grup II (avançat)
Dijous
 
Els grups dels dijous comencen el 21 de febrer i acaben el 16 de maig. 
 
 • de 9.30 a 11 h, francés B (intermedi)
 • d'11 a 12.30 h, francés C (avançat)
 • de 14 a 15.30 h, anglés B, grup III (intermedi)
 • de 15.30 a 17 h, anglés C, grup III (avançat)
Divendres
 

Els grups dels divendres comencen l'1 de març i acaben el 24 de maig

 

 • de 9.30 a 11 h, alemany C (avançat)
 • d'11 a 12.30 h, alemany A (inicial)

Durada: 15 h (10 sessions d'una hora i mitja casdascuna).

Certificat: Les persones que han assistit a totes les sessions reben un certificat d'assistència; el certificat pot acumular les hores dels dos semestres. En aquest cas, les faltes, encara que estiguen justificades, no expliquen com a assistència.


Inscripció i pagament

La inscripció als grups s'ha de fer a través del web de la UJI corresponent

El pagament dels grups de conversa es pot fer únicament mitjançant l'aplicació TPV (targeta de crèdit). Si no es paga aquest rebut en el termini corresponent, la matrícula s'anularà automàticament i es perdrà la plaça en benefici de les persones que estiguen en llista d'espera (ATENCIÓ! Cal fer el pagament dins del termini de matrícula: si la inscripció es fa l'últim dia, cal pagar aquest mateix dia). No cal portar cap rebut ni justificant al CALÇ; no obstant açò, és necessari imprimir o conservar el pdf de confirmació del pagament que genera l'aplicació TPV.  

Preu: 30 euros (el taller d'esperanto és gratuït)

Període d'inscripció per al segon semestre: del 7 de gener al 10 de febrer de 2019 

http://inscripcio.uji.es

 

 

 
Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia