UJI

Grups de conversa

L'Àrea de pràctica oral
Última modificació: 13/04/2018 | Font: SLT

El CAL disposa d’un espai destinat a les pràctiques d’expressió oral, especialment vehiculades a través dels grups de conversa que s’hi organitzen de totes les llengües i durant tot el curs. També hi ha diversos materials, jocs i entreteniments, que afavoreixen l'expressió oral.

Un grup de conversa és una reunió d'un nombre reduït de persones amb l'objectiu de millorar la fluïdesa oral i la correcció fonètica i lèxica; i d'interaccionar en la llengua que s'estudia.

El Centre d'Autoaprenentatge de Llengües de l'UJI, ofereix la possibilitat d'assistir a grups de conversa d'anglès, de francès, d’italià, d'alemany i de català, en els nivells inicial, mitjà i avançat.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia