UJI

Grups de conversa

L'Àrea de pràctica oral

Última modificació: 24/07/2020 | Font: SLT

El CAL disposa d’un espai destinat a les pràctiques d’expressió oral, especialment vehiculades a través dels grups de conversa que s’hi organitzen de totes les llengües i durant tot el curs. També hi ha diversos materials, jocs i entreteniments, que afavoreixen l'expressió oral.

Un grup de conversa és una reunió d'un nombre reduït de persones amb l'objectiu de millorar la fluïdesa oral i la correcció fonètica i lèxica; i d'interaccionar en la llengua que s'estudia.

El Centre d'Autoaprenentatge de Llengües de l'UJI, ofereix la possibilitat d'assistir a grups de conversa d'anglès, de francès, d’italià, d'alemany i de català, en els nivells inicial, mitjà i avançat.

 

Calendari i horaris

 

Els horaris dels grups de conversa poden variar d’un semestre a l’altre. Els grups de conversa per al primer semestre seran virtuals (mitjançant Google Meet) ja que el CAL romandrà tancat. Consulteu ací el calendari i els horaris actuals.

 

Inscripció

 

La inscripció als grups s'ha de fer a través de la pàgina inscripcions de l'UJI. El pagament dels grups de conversa es pot fer únicament mitjançant l’aplicació TPV (targeta de crèdit). Si no es paga aquest rebut en el termini corresponent, la matrícula s’anul∙larà automàticament. No cal portar cap rebut ni justificant al CAL; no obstant això, recordeu que heu d’imprimir o conservar el pdf de confirmació del pagament que genera l’aplicació TPV.  

Preu: 30 euros.  
Duració: 15 h (10 sessions d'una hora i mitja cadascuna).
Període d’inscripció per al primer semestre: de l'1 al 30 de setembre de 2020.
Període d’inscripció per al segon semestre: per determinar.

Condicions per a la inscripció:
El nombre mínim de persones assistents per grup és de 6; el màxim, de 12. Es pot suprimir un grup si no s'arriba al nombre mínim d’assistents inscrits. Una mateixa persona pot fer la inscripció a grups de diferents llengües. En aquest cas, es fa un pagament, 30 euros, per cada llengua. Les persones que han assistit a totes les sessions reben un certificat d'assistència; el certificat pot acumular les hores dels dos semestres.  Les faltes, encara que estiguen justificades, no compten com a assistència.

 

Informació útil

Un grup de conversa...

 • no és una classe en què el dinamitzador proposa totes les activitats, les dirigeix, corregeix tots errors i posa deures per a l’endemà; 
 • no és una conversa de carrer en la qual parla més qui vol i pot i no importa com es parla.

El Centre d'Autoaprenentatge de Llengües de l'UJI, ofereix la possibilitat d'assistir a grups de conversa d'anglès, de francès, d’italià, d'alemany i de català, en els nivells:

 • Inicial, en què es desenvolupen estratègies per a comprendre i expressar-se eficaçment en les situacions comunicatives més habituals a partir de materials lingüístics autèntics.
 • Mitjà, en què es desenvolupa la llengua d'una manera més personalitzada (recursos narratius, expressió d'emocions, instruccions) i amb una temàtica més específica.
 • Avançat, en què es perfeccionen els recursos i les estratègies que permeten expressar-se en les situacions més variades i complexes, amb el lèxic i la correcció adients (debats, conferències, exposicions, explicacions).

Un dinamitzador o dinamitzadora guia, orienta i estimula l'aprenent a parlar. A més, disposa d'ctivitats i n'elabora, des de la perspectiva de l’enfocament comunicatiu, amb mostres autèntiques de llengua que inclouen, sobretot, les eines pròpies del discurs oral, la informació lèxica dels diferents registres, un ventall de continguts funcionals i gramaticals específics del seu nivell de formalitat i, a més, d'elements socials i culturals lligats a la llengua.

El dinamitzador o dinamitzadora d'un grup de conversa...

 • és una persona amb bons coneixements de la llengua que es vol practicar (sovint, és la seua primera llengua);
 • proposa activitats lingüístiques (jocs, converses, discussions...) i anima i ajuda els participants perquè s'expressen amb més facilitat;
 • explica regles o corregeix errors només en ocasions concretes;
 • no és el professor o professora que ho sap tot, que facilita les regles de gramàtica i té les explicacions per a qualsevol pregunta.

Els aprenents d'un grup de conversa…

 • assisteixen amb la voluntat de parlar;
 • col·laboren en la selecció del temes i de les activitats que s’hi proposen;
 • aporten les seues opinions, idees, coneixements i correccions, per tal que les activitats siguen motivadores i interessants per a tots; i, en resum, hi participen activament.


Crèdits. Els grups de conversa tenen reconeguts 0,5 crèdits ECTS per activitats extraacadèmiques. Es pot consultar en reconeixement de crèdits. Per a més informació, podeu consultar el FAQ sobre els grups de conversa i podeu acudir al CAL on us poden assessorar en cas de dubtes.

 

 

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia