Presentació dels cursos de llengües

Última modificació: 26/06/2015 | Font: SLT

El Servei de Llengües i Terminologia (SLT) de la Universitat Jaume I presenta a la comunitat universitària una nova oferta de cursos de llengua que té el doble objectiu d’atendre la creixent necessitat formativa que generen els contactes multilingües de l’Europa actual i, alhora, promoure’n la capacitació lingüística en català, com a eina per assolir un índex més elevat d’ús de la llengua pròpia de la Universitat en la docència i en la gestió administrativa. A més, l’oferta de cursos pretén cobrir les necessitats derivades del Pla plurianual de multilingüisme en què està treballant la Comissió de Política Lingüística de la Universitat.

Les necessitats derivades de la internacionalització dels estudis universitaris i de la seua adaptació a l’Espai europeu d’educació superior (EEES) ens porten a oferir una àmplia varietat de cursos d’anglès, de francès, d’alemany, d’italià, de portuguès, i també de xinès, que es veu complementada per l’oferta continuada de formació en llengües que ofereix el Centre d'Autoaprenentatge de Llengües (CAL). La metodologia del  CAL posa un èmfasi especial en els conceptes de procés i progrés en l’aprenentatge, uns conceptes que també estan ben presents en el model educatiu que promou l’EEES.

A més, amb l’objectiu de millorar la qualitat lingüística dels textos de la Universitat, es manté l’oferta de formació específica, tant en català com en altres idiomes: llenguatge i documentació administratius, creació i correcció de textos...

El Servei de Llengües i Terminologia, amb aquesta oferta formativa, pretén:

  • Oferir una formació de qualitat a la comunitat universitària que permeta millorar les habilitats comunicatives i que responga a les necessitats de cada col·lectiu.
  • Fomentar el coneixement de llengües estrangeres per part de tota la comunitat universitària.
  • Afavorir l’autoaprenentatge com a metodologia de formació continuada.
  • Consolidar l’ús d’entorns virtuals en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Hem de concloure que la formació en llengües que ofereix el Servei de Llengües i Terminologia mitjançant els cursos que ara presentem té un caràcter marcadament funcional (llengua aplicada) i flexible (cursos presencials i semipresencials, cursos virtuals, autoaprenentatge, grups de conversa i tàndems). Els nostres cursos, que estan distribuïts al llarg de dos semestres i adaptats a les necessitats variables dels usuaris, permetran obtindre als diferents col·lectius universitaris la formació lingüística que necessiten i també la certificació reconeguda d’aquests coneixements.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16