UJI
 • UJI
 • Serveis
 • SLT
 • Condicions i inscripció específiques dels cursos de català i espanyol com a llengües estrangeres

Condicions i inscripció específiques dels cursos de català i espanyol com a llengües estrangeres

Curs 2019/2020

26/07/2019 | SLT

Els cursos presencials s'adrecen preferentment a estudiantat o persones visitants estrangeres que pertanyen a la comunitat universitària (estudiantata de programes d'intercanvi, doctorands i professorat), però també poden inscriure's persones que no pertanguen a la comunitat universitària sempre que siguen majors de 18 anys.

 

Oferta de cursos

L'oferta de cursos es publica en el web de l'Àrea de Formació del Servei de Llengües i Terminologia: Assessoria de Català i Espanyol com a Llengua Estrangera de l'UJI.

 
Tramitació de visats

La Universitat Jaume I no enviarà cap carta d'oferta dels seus cursos d'idiomes amb anterioritat a la inscripció i pagament dels cursos. En tot cas, podrà expedir un document que certifique el fet d'haver-se inscrit i pagat el curs corresponent.

 

Inscripció

La inscripció al curs serà correcta i estarà finalitzada quan se n'haja realitzat el pagament. No és necessari presentar cap rebut ni justificant al Servei de Llengües i Terminologia, Àrea de Formació - Centre d'Aprenentatge de Llengües.

L'admissió als cursos s'efectua per ordre d'inscripció fins a aconseguir el nombre màxim d'alumnes previst; els cursos amb una demanda suficient poden desdoblegar-se.

Si no s'aconsegueix el mínim de persones inscrites el curs, aquest es pot anul·lar.

 • Formulari d'inscripció

La inscripció als cursos ha de realitzar-se en línia.

 • Preus de la inscripció

Els preus d'inscripció s'indiquen en la informació específica sobre cada curs. 

 • Devolució

Els diners del preu la matrícula es retorna en els casos següents:

(a) Íntegrament (incloent els 5 euros de gestió) si el curs es cancel·la.

(b) Exceptuant els 5 euros de gestió,

1. En el cas de malaltia documentada, si el curs no ha arribat al 15 % de les hores presencials;

2. Si abans de la data de confirmació del curs, l'alumne o alumna es dona de baixa per qualsevol altra raó.

En la resta de casos NO es retornen els diners.

La devolució serà efectiva en el termini aproximat d'un mes i mig a partir del moment de sol·licitud o anul·lació del curs i es realitzarà en el compte bancari des del qual es va efectuar el pagament del curs.

 

Informació addicional

 • Funcionament dels cursos

Durant la setmana anterior a l'inici del curs l'alumnat rebrà un missatge amb la informació sobre l'aula en la qual tindran lloc les classes.

Excepte en el cas que l'alumnat no tinga nivell de llengua (persones inscrites en els nivells A1-A2), el primer dia de classe es realitzarà una prova amb l'objectiu de poder situar cada alumne o alumna en el grup adequat al seu nivell.

Els diferents nivells d'espanyol i de català poden consultar-se en la taula d'equivalències de la Universitat Jaume I.

 • Certificats

Per obtenir el certificat del curs s'han de complir dos requisits:

 • Superar la prova final 
 • Assistir a un mínim del 80 % de les classes presencials

Aquest certificat té reconeguts crèdits ECTS.

En cas de no superar la prova final, però sí d'haver assistit a un mínim del 80 % de les classes presencials, si l'alumne o alumna ho sol·licita en l'adreça electrònica cal@uji.es se li podrà expedir un certificat d'assistència al curs (però en aquest cas no tindrà dret al reconeixement de crèdits ECTS).

 • Reconeixement dels crèdits

Per sol·licitar el reconeixement dels crèdits ECTS del curs, l'alumnat haurà de presentar una instància a través del registre electrònic de la Universitat.

En la instància haurà d'aparèixer la informació següent:

 • Expose: haver finalitzat un curs de llengües.

 • Sol·licite: el reconeixement dels crèdits del curs. 

 • Destinació: Negociat de Reconeixement, Adaptacions i Convalidacions (SGDE)

 • Adjunteu arxiu [cal adjuntar el certificat en format electrònic del curs]

S'ha de realitzar una instància diferent per cada curs del qual se sol·licite el reconeixement.

 • Informació sobre els crèdits reconeguts

En els certificats dels cursos apareix la informació següent: “convalidable per 2 crèdits optatius”. La referència als crèdits optatius és exclusiva per al reconeixement dins de la Universitat Jaume I, però poden tenir altres reconeixements en altres universitats.

 

Informació administrativa i consultes

A distància: mitjançant missatge electrònic adreçat a cal@uji.es o cridant a el +34 964 729 468

De forma presencial: en horari de dilluns a dijous, de 9 a 19 hores, i els divendres de 9 a 14 hores

Centre d'Aprenentatge de Llengües
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
Mòdul departamental TU, nivell 0
Av. Sos Baynat, s/n
12071 - Castelló de la Plana

Telèfon: +34 964 729 468
cal@uji.es
http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/cal/

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia