UJI

Condicions i inscripció específiques dels cursos de català i espanyol com a llengües estrangeres

Curs 2018/2019
06/09/2018 | SLT

Els cursos presencials s'adrecen preferentment a estudiants o visitants estrangers que pertanyen a la comunitat universitària (estudiants de programes d'intercanvi, doctorands i professorat), però també poden inscriure's altres persones majors de 18 anys.

En els cursos presencials es treballa amb l'Aula Virtual de l'UJI. Per a accedir a ella és necessari disposar d'un nom d'usuari i contrasenya (que es faciliten als estudiants durant la matrícula oficial).

Tramitació de visats
 
La Universitat Jaume I no trametrà cap carta d'oferiment dels seus cursos d'idiomes amb anterioritat a la inscripció i pagament dels cursos. En tot cas, podrà expedir un document que certifique el fet d'haver-se inscrit i pagat el curs corresponent.

Inscripció

L'admissió als cursos s'efectua per ordre d'inscripció fins a aconseguir el nombre màxim d'alumnes previst; els cursos amb una demanda suficient poden desdoblar-se.

Si no s'aconsegueix el mínim de persones inscrites es pot anul·lar el curs.

L'import de la matrícula solament es retorna si es cancel·la el curs o es justifica la impossibilitat d'assistir al curs abans de la finalització del termini de matrícula; de manera que la devolució no s'aplica, per exemple, a aquells que abandonen un curs una vegada haja començat.

Abans de l'inici del curs les persones inscrites han de realitzar una prova que permeta situar-les en el nivell adequat. Per a això, els alumnes han d'haver pagat la inscripció en el curs en el qual estan interessats.

L'escala dels diferents nivells d'espanyol pot consultar-se en la taula d'equivalències de la Universitat Jaume I.

Els cursos tindran reconeguts crèdits ECTS.

Els diners del preu la matrícula es retornen en els casos següents:

(a) Íntegrament si el curs es cancel·la.

(b) Exceptuant 5 euros de gestió,

1. En cas de malaltia documentada, si el curs no ha arribat al 15 % de les hores presencials;

2. Si abans de la data de confirmació del curs, l'alumnat es dóna de baixa per qualsevol altra raó.

En la resta de casos NO es retornen els diners.

Certificat

La inscripció al curs dóna dret a un certificat d'assistència i d'aprofitament a tots els alumnes que hagen superat la prova final i hagen assistit a un mínim del 80% de les hores. En cas contrari no s'expedirà cap certificat.

Preus d'inscripció

Els preus d'inscripció s'indiquen en la informació específica sobre cada curs.

Formulari d'inscripció

La inscripció als cursos ha de realitzar-se en línia.

El pagament s'efectua únicament mitjançant l'aplicació TPV (targeta de crèdit) accessible a través d'un formulari electrònic. Si el rebut no s'abona en el termini corresponent, la matrícula quedarà automàticament anul·lada i la següent persona en la llista d'espera passarà a ocupar la plaça. No és necessari presentar cap rebut ni justificant al CAL; no obstant això, convé recordar que s'ha d'imprimir o conservar el PDF de confirmació del pagament generat per l'aplicació TPV.

Informació complementària i consultes

Centre d’Aprenentatge de Llengües
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
Mòdul departamental TI, nivell 0
Av. Sos Baynat, s/n
12071 - Castelló de la Plana

Telèfon: +34 964 729 468
cal@uji.es
 

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia