Curs A2.1 d’alemany

29/07/2021 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectius

Assolir, parcialment, la competència lingüística suficient per a comunicar-se, de manera bàsica, en alemany, sobre temes pròxims o habituals i per a satisfer-hi les primeres necessitats durant un viatge; això és, comprendre, expressar-se, interactuar i mediar, tant oralment com per escrit, d’acord amb el nivell A2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Això implica, entre altres: Comunicar-se en situacions senzilles i quotidianes que exigisquen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Descriure, de manera senzilla, aspectes de l’experiència o bagatge personal propi, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates. Comprendre frases i expressions habituals relacionades amb temes pròxims (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació).

Aquest curs tindrà reconeguts 2 crèdits ECTS.

 

Destinataris

Membres de la comunitat universitària, SAUJI i persones externes majors de 18 anys.

 

Cal que s’acrediten coneixements de nivell A1/A1.2, d’acord amb la taula d'equivalències de la Universitat Jaume I. Aquelles persones que hagen aprovat el Curs intensiu d’A1 d’alemany hi poden accedir també.

 

Qui no dispose d’un certificat acreditatiu d’aquest nivell haurà d’acudir a l’assessoria d’alemany durant el període d’inscripció. Teniu en compte l’horari d’assessorament.

 

Coordinació

Assessoria d’Alemany de l’SLT (més informació: cal@uji.es)

 

Durada

70 hores (presencials: 50 h, treball autònom/CAL/grup de conversa: 20 h)

Es recomana l’assistència al Grup de conversa inicial d’alemany.

 

Calendari

Del 13 d’octubre de 2021 al 17 de desembre de 2021

 

Octubre: 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29

Novembre: 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29

Desembre: 1, 3, 13, 15, 17

 

Dies

Dilluns, dimecres i divendres

 

Horari

Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 11 h

 

Preu

121 euros (comunitat universitària)

155 euros (Alumni SAUJI Premium)

214 euros (persones externes)

 

Període de matriculació

De l’1 de setembre al 3 d’octubre de 2021

http://inscripcio.uji.es

 

Confirmació de la realització del curs

4 d’octubre de 2021

 

El vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació convoca en cada semestre ajudes per a l'acreditació dels nivells A2 i B1 d'alemany, francès i italià per a estudiantat de grau.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia