Curs presencial de català de nivell B2 Intermedi

26/05/2021 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectius
Consolidar les competències característiques d’un usuari independent de la llengua. Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faça possible la interacció habitual amb parlants nadius. Produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets o abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional.

Destinataris
Persones que acrediten coneixements de nivell B1 o equivalent, d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I

Coordinació
Maria Josep Soldevila Blasco (Assessoria de Català SLT).

Durada
80 hores (60 h presencials + 20 h de treball autònom).

 

Calendari
Del 21 de setembre de 2021 al 13 de gener de 2022.
 

Setembre: 21, 23, 28 i 30.
Octubre: 5, 7, 14, 19, 21, 22, 26 i 28.
Novembre: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30.
Desembre: 2, 9, 14, 16, 17, 21 i 23.
Gener: 11 i 13. 

Dies
Dimarts, dijous i alguns divendres.
 

Horari
De 13 h a 15 h
 

Preu (no hi inclou la prova d’acreditació de la CIEACOVA)
150 euros (comunitat universitària).
195 euros (AlumniSAUJI Premium).
268 euros (persones externes).

Aquest curs tindrà reconeguts 2 crèdits ECTS.

Període de matriculació
Del 2 al 16 de setembre de 2021.
http://inscripcio.uji.es
 

Confirmació de la realització del curs
20 de setembre de 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia