UJI

Cursos d'estiu

Última modificació: 05/09/2018 | Font: SLT

La Universitat Jaume I convoca cursos d’idiomes, d’acord amb els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC) durant el mes de juliol.

Els cursos estan destinats principalment als membres de la comunitat universitària, tot i que també estan oberts als membres de la SAUJI i a qualsevol persona major de 18 anys.

La informació sobre aquests cursos estarà disponible a mitjan mes de maig de cada any.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia