UJI
  • UJI
  • Serveis
  • SLT
  • Cursos de preparació a proves d'acreditació d'anglès

Cursos de preparació a proves d'acreditació d'anglès

Última modificació: 14/04/2021 | Font: SLT

Els cursos de preparació segueixen la mateixa organització didàctica que els cursos de llengua general. El que els en diferencia és, d’una banda, la durada (més breu) i, de l’altra, la finalitat específica de preparació de la prova, cosa que comporta no sols usar la llengua (i practicar les quatre habilitats lingüístiques i millorar el domini de la llengua, tot ampliant-ne el vocabulari i la gramàtica), sinó també conèixer les característiques de les proves (parts, tipus de tasques, etc), conèixer i reflexionar sobre els criteris d’avaluació. Es tracta de practicar amb models d’exàmens per desenvolupar tècniques i aprendre estratègies per preparar l'examen.

Per a accedir a estos cursos no és necessari acreditar el nivell anterior. Els cursos de preparació no acrediten cap nivell de llengua.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia