UJI

Horari d'atenció al públic i d'assessories

Última modificació: 18/05/2018 | Font: SLT

L'atenció al púbic es fa en dues àrees:

1. L'Àrea d'informació i administració, a l’entrada del CAL , és on el nostre personal administratiu informa del funcionament i organització del CAL i dels recursos de què disposa. Des d'aquest espai, també es fa un seguiment dels autoaprenents mitjançant fitxes que permeten portar un control més adequat dels materials que s'hi utilitzen.

Horari d'obertura del centre: De dilluns a dijous, de 9.15 h a 19 h.

                                                 Divendres, de 9.15 h a 14 h.

  • Susana Camacho Guerrero (scamacho@uji.es/ 964 729 468)
  • Rosario María Alfonso Ramos (alfonso@uji.es/ 964 729 468)

2. L'Àrea d'assessorament és una zona que ocupa diversos despatxos on treballen els 6 assessors i assessores de què disposa el CAL. La figura de l'assessor/a és essencial per orientar els usuaris en el seu aprenentatge: ajuda a determinar expectatives i necessitats, a formular objectius assolibles i a fer-ne el seguiment. L'assessor/a aconsella els usuaris sempre que ho desitgen, els orienta cap a les activitats que els resulten més productives, fomenta el treball d'expressió oral, corregeix i comenta els textos escrits produïts a partir d'activitats obertes i organitza activitats d'animació dins del centre.

Horaris d'assessorament

Alemany
Assessor: Elija Lutze
Telèfon: 964 72 94 76
Horari: dimecres, de 14 h a 17 h; dijous de 9 a 12 h
Adreça electrònica: lutze@uji.es
Assessora: Irma Mulet Vilar
Telèfon: 964 72 94 73
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 12 h a 13.30 h; dimarts i dijous, de 9.30 h a 11 h
Adreça electrònica: vmulet@uji.es

Català
Assessores: M. Josep Soldevila Blasco i Dolors Munar Ara
Telèfon: 964 72 94 77
Horari: de dilluns a dijous, de 9 h a 11 h; divendres, de 9 h a 11 h i de 12 a 14 h
Adreça electrònica: soldevil@uji.es, mmunar@uji.es 

Català i Espanyol com a llengua estrangera
Assessora: Carmina Ribés Falcó
Telèfon: 964 72 94 75
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 12.30 h a 14 h
Adreça electrònica: ribes@uji.es

Francès
Assessora: M. Carmen Monfort Manero  
Telèfon: 964 72 94 74
Horari: dimarts, de 9 h a 12 h
Adreça electrònica: manero@uji.es
Italià
Assessora: M. Carmen Monfort Manero  
Telèfon: 964 72 94 74
Horari: dijous, de 9 h a 12 h
Adreça electrònica: manero@uji.es

 

 
Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia