UJI
  • UJI
  • Àrea de pràctica escrita

Àrea de pràctica escrita

Última modificació: 02/12/2015 | Font: SLT

Les prestatgeries del CAL contenen llibres amb exercicis autocorrectius, llibres de consulta, gramàtiques, diccionaris, etc.; és a dir, una bibliografia classificada amb codis per permetre l'autoaprenentatge. A més, es preparen fitxes de treball amb exercicis autocorrectius, classificades i agrupades d'acord amb els nivells, sempre amb uns codis de classificació pensats per facilitar l'estudi i el treball amb plena autonomia. Finalment, també es posa a disposició dels autoaprenents proves de llengua que ajuden a l'autoavaluació.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia