Sobre els cursos català i espanyol com a llengües estrangeres - CE|LE

28/05/2024 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

A qui s'adrecen els cursos de llengua? Els cursos de llengua s'adrecen als membres de la comunitat universitària preferentment (estudiantat, professorat o personal administratiu), tot i que també es pot inscriure qualsevol altra persona externa que complisca els requisits requerits i les condicions. 

Òbviament, en tractar-se de cursos en català i castellà com a llengua estrangera, cal que els participants no procedisquen de territoris on les llengües d'aprenentatge siguen oficials.

 

Quina edat he de tindre per poder participar en un curs de llengua?

En els nostres cursos de llengua pot participar qualsevol persona que tinga fets els 18 anys i tinga com a mínim el batxillerat o equivalent.

 

Cal tindre coneixements previs de llengua?

No cal. Qualsevol persona principiant pot assistir als cursos de català o espanyol del nivell A1 (inicial). Després de dues setmanes ja haurà assolit un nivell adequat per poder comunicarse amb seguretat en qualsevol situació de la vida diària.

 

Quin calendari i quins horaris hi ha previstos?

Podeu consultar la programació dels cursos fent clic ací. Tradicionalment els cursos d'espanyol s'ofereixen en torn de matí (de 9.30 a 12 h) o de vesprada (15.30 a 19 h) ; però l'estudiantat ha de seleccionar uns dels dos (matí o vesprada); contràriament, perjudicaria la bona dinàmica del grup i el treball en equips, que atenent la nostra metodologia d'ensenyament i aprenentatge són fonamentals.

 

Es fa una prova inicial de nivell?

Sí, cal fer una prova de col·locació gratuïta abans del començament del curs, per assignar a cada alumne un nivell i un grup que s'adeqüen a les destreses i coneixements actuals de llengua. Ací tens tota la informació.

 

He de fer una prova de nivell si soc principiant? 

No, t'hi pots inscriure directament a un curs A1 (inicial), al cap d'un temps se t'enviarà un misssatge amb unes instruccions que has de seguir per completar la instrucció.

 

Es parla anglès en aquests cursos? 

La resposta és no, per dues raons: en primer lloc, per facilitar que l'estudiantat faça el seu camí en la llengua nova tan de pressa i eficaçment com siga possible i, en segon lloc, perquè pot haver-hi alumnat que no és de parla anglesa.

 

Quins nivells s'hi ofereixen? 

Per a una formació totalment heterodirigida, atenent la intensitat i els objectius concrets, s'organitzen cursos semestrals per any acadèmic sobre la base dels nivells descrits al Marc Europeu Comú de Referència per a Llengües: A1 (inicial), A2 (bàsic) i B1 (elemental) de català, i d'A1, A2, B1, B2 i C1 (de l'inicial al de suficiència) per a l'espanyol que poden abraçar diferents modalitats: en línia, presencials o semipresencials.

Els nivell es subdivideixen en subnivells segons el grau de coneixements i assoliment de continguts de l'alumnat.

 

Quants alumnes es poden inscriure a un curs?

Depèn de la modalitat de curs, el nombre d'alumnes oscil·la entre els 8 i el 15 participants.

 

De quantes hores setmanals són els cursos?  

Veg. també la informació específica COVID 19

 

Quan comencen els cursos?

Els horaris i les dates de l'oferta de cursos estan disponibles en la pàgina web dels cursos (busca la secció "Cursos de català y espanyol |LE")

 

Quina metodologia s'hi empra?

Sobre la metodologia es pot consultar aquesta pàgina web: Metodologia i equip docent.

 

Tindré cap certificat a final de curs? 

El certificat d'assistència i aprofitament s'atorga si s'ha arribat al mínim del 80 %  de la participació a classe, i es completen les tasques del curs i es passa la prova final. Tanmateix, si no es passa la prova, es pot sol·licitar un certificat d'assistència,.

L'ACE|LE no ofereix exàmens de llengua a la comunitat universitària.

Els nostres certificats de cursos són certificats vàlids per a l'obtenció crèdits a l'UJI o a la universitat d'origen de l'alumnat. Per obtindre un certificat d'acreditació, però, caldria passar un examen d'acreditació de les institucions oficials (consulta: exàmens oficials internacionals). Per tant, els cursos són cursos de formació, amb un certificat que en acabar el curs rebreu a l'espai personal IGLU (portafirmes | documents) i crèdits finals; i no acrediten cap nivell complet del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia