Recursos per a l'autoaprenentatge

27/01/2021 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

índex

1. Recursos organitzats per nivells i habilitats
2. Tests
3. Diccionaris

1. Recursos organitzats per nivells i habilitats

Nivell A2

COMPRENSIÓ ORAL (CO) - LISTENING

 • Listening British Council: episodis curts amb transcripció i exercicis.
 • Listening Practice English Exam: àudios curts amb exercicis.
 • Listening  E Pap Formació: enllaços a diferents vídeos amb exercicis de la pàgina British Council, amb diferenciació del nivell A1 i A2.
 • Listening Blog de Cristina: àudios curts amb exercicis.
 • Listening Cuaderno de Inglés: àudios curts amb exercicis.
 • Listening Saber Inglés: àudios amb accent americà amb exercicis.
 • Randall’s ESL Cyber Listening Lab: pàgina molt completa amb exercicis pre-listening, exercicis de listening, activitats de vocabulari sobre el listening i exercicis post-listening.
 • Listening English Central: pàgina amb vídeos sobre temes d’actualitat per a practicar el listening i exercicis per aprendre vocabulari dels vídeos.
 • Listening Lyrics Training: pàgina web i aplicació per a mòbils per aprendre anglès mitjançant la música i lletra de les teues cançons preferides.
 • Listening Adele's ESL Corner: pàgina amb àudios i exercicis de comprensió.
 • L’agenda web: És una pàgina web on el millor és la secció de listening, on trobaràs molts àudios útils per practicar la pronunciació.
 • Luke ‘s English Podcast: Més de dos-cents podcasts, alguns amb transcripcions per llegir al mateix temps.
 • EnglishPond: fraseologia per a la comunicació diària (acomiadaments, demanar disculpes, demanar opinió, demanar permís, etc.). Per als nivells inicials per practicar entonació, ritme i pronúncia a partir d’una audició.
 • Curs de Pronunciació Anglesa gratuït:  web on en diferents lliçons es van explicant els problemes més habituals de la fonètica i la pronunciació angleses amb exemples contrastius entre la fonètica castellana i l’anglesa. Molt interessants les explicacions.
 • English for Busy People Short Listening and Speaking Lessons: web on es pot trobar diàlegs curts sobre situacions quotidianes. Es presenten 5 diàlegs, un per cada dia de la setmana, organitzats en 5 nivells. Avantatges: permet practicar un poc cada dia. Activitats que només requereixen 5 o 10 minuts. Els diàlegs van acompanyats d’una llista de lèxic o expressions útils. Desavantatges: els diàlegs són realment curts en la versió gratuïta, i per tant treballar només en aquesta pàgina pot resultar insuficient.
 • Vídeos auténticos (ESL): vídeos amb o sense exercicis per millorar la comprensió oral.

COMPRENSIÓ ESCRITA (CE) - READING

 • Reading Saber Inglés: textos curts amb preguntes i exercicis.
 • Reading British Council: textos amb exercicis.
 • Reading ESL: textos curts amb àudio i activitats.
 • Using English: exercicis d’omplir buits per a principiants.
 • Reading Escola Oficial d'Idiomes: pàgina per a practicar la comprensió escrita.
 • Lingua: pàgina per a practicar la comprensió escrita per nivells amb preguntes i exercicis.
 • Test English: textos curts amb preguntes.
 • Reading ESL: textos curts amb activitats.
 • Hancock McDonald ELT: textos amb exercicis orientats també a la gramàtica.
 • My English Pages: textos amb exercicis de comprensió lectora.
 • ESL Fast: Web amb 365 històries i diàlegs classificats en fàcil i molt fàcil i també per temes. Pot resultar útil per a aquells que tot just acaben de començar i que tenen moltes dificultats per entendre. En general és un accent americà. Es pot llegir el text i seguir la narració (molt lenta i fàcil de seguir). Cada lectura té exercicis complementaris de vocabulari, dictats, comprensió oral, etc.
 • English Learner: web amb activitats, proves de nivell i jocs sobre gramàtica, vocabulari i readings.
 • Short, easy dialogues: Lectures i textos amb activitats. La narració és lenta i pot resultar artificial.

EXPRESSIÓ ESCRITA (EE) - WRITING

 • La Web del Inglés: errades comuns que solen fer-se en la part d’expressió escrita en aquest nivell.
 • La Web del Inglés: aprendre gramàtica per a utilitzar-la correctament en les redaccions.
 • Idiomium: tipus de writing de nivell A2 amb explicació i possibles temes per a la redacció.
 • Saber Inglés: pàgina amb exemples de les redaccions més destacades que ha enviat la gent a aquest lloc, amb molta varietat temàtica.
 • Ejercicios Inglés Online: consells gramaticals i lèxics per a les redaccions.
 • English writing exercises:  pàgina amb exercicis imprimibles.

EXPRESSIÓ ORAL (EO) - SPEAKING

Nivell B1

COMPRENSIÓ ORAL (CO) LISTENING

COMPRENSIÓ ESCRITA (CE) - READING

 • Ejercicios Inglés Online: exercicis amb respostes.
 • Hancock McDonald ELT: textos amb exercicis orientats també a la gramàtica.
 • Saber Inglés: textos sobre diversos temes amb preguntes.
 • ESL Fast: Web amb 365 històries i diàlegs classificats en fàcil i molt fàcil i també per temes. Pot resultar útil per a aquells que tot just acaben de començar i que tenen moltes dificultats per entendre. En general és un accent americà. Es pot llegir el text i seguir la narració (molt lenta i fàcil de seguir). Cada lectura té exercicis complementaris de vocabulari, dictats, comprensió oral, etc.
 • Test English: textos curts amb preguntes.
 • Reading ESL: textos curts amb activitats.
 • English Learner: web amb activitats, proves de nivell i jocs sobre gramàtica, vocabulari i readings

EXPRESSIÓ ESCRITA (EE) - WRITING

EXPRESSIÓ ORAL (EO) - SPEAKING

Nivell B2

COMPRENSIÓ ORAL (CO) LISTENING

COMPRENSIÓ ESCRITA (CE) - READING

 • Idiomium: exercicis de totes les parts del Reading del First, examen de Cambridge de nivell B2.
 • Hancock McDonald ELT: textos amb exercicis orientats també a la gramàtica.
 • Test English: textos curts amb preguntes.
 • Mansión del Inglés: exercicis per a practicar l’examen de Cambridge de nivell B2.
 • Exam English: models d’examen del First amb exercicis.
 • Trucos Londres: exercicis amb gramàtica i vocabulari per a millorar el Reading.
 • English Learner: web amb activitats, proves de nivell i jocs sobre gramàtica, vocabulari i readings

EXPRESSIÓ ESCRITA (EE) - WRITING

 • KSE Academy: pàgina amb explicació dels tipus de writing, exemples, com s'avalua aquesta part i consells.
 • Idiomium: pàgina amb diferents tipus de models de redaccions d’examen.
 • Saber Inglés: pàgina amb diferents exemples de redaccions corregides
 • La Web del Inglés: pàgina web amb temes i explicacions de la part del writing del First, l’examen de Cambridge de nivell B2.
 • Vaughan: consells per a millorar la part del writing del First, l’examen de Cambridge de nivell B2.
 • Workplace correspondence: exemples d’escrits que es fan al lloc de treball.
 • Writing resources: recursos de diferent tipologia per a millorar el writing.
 • English writing exercises:  pàgina amb exercicis imprimibles.
 • Writing per al First: consells i exemples de tasques per a millorar la part del writing de l’examen de cambridge de nivell
 • Writing for IELTS: consells i exemples per a preparar l'examen IELTS.

EXPRESSIÓ ORAL (EO) - SPEAKING

 • KeepSmilingEnglish: recursos per a practicar l’expressió oral.
 • Idiomium: pàgina amb exemples d’exercicis del First, l’examen de Cambridge de nivell B2 i consells per a resoldre’ls.
 • Ejercicios Inglés Online: exercicis per a practicar la pronunciació.
 • Youtube: exemple d’examen speaking B2
 • Youtube: exemple d’examen speaking B2

Nivells C1 & C2

COMPRENSIÓ ORAL (CO) LISTENING

 • KeepSmilingEnglish: exercicis curts per a practicar la comprensió oral.
 • Vídeos auténticos (ESL): vídeos amb o sense exercicis per millorar la comprensió oral.
 • Bla Bla Company: vídeos amb subtítols i exercicis per a practicar.
 • English Exam: audios curts amb exercicis.
 • TED: vídeos autèntics per a practicar la comprensió oral.
 • Randall’s ESL Cyber Listening Lab: pàgina molt completa amb exercicis pre-listening, exercicis de listening, activitats de vocabulari sobre el listening i exercicis post-listening.
 • Listening English Central: pàgina amb vídeos sobre temes d’actualitat per a practicar el listening i exercicis per aprendre vocabulari dels vídeos.
 • Multimedia English Room: ofereix una col·lecció de vídeos acompanyats de transcripcions, explicacions gramaticals, vocabulari i exercicis de comprensió.
 • British Council ESOL Nexus: aquesta pàgina t'ajudarà a millorar la teva habilitat per entendre i millorar l'anglès parlat en situacions habituals. Pots aprendre a practicar paraules per separat si algú parla ràpid i aprendre nou vocabulari.

COMPRENSIÓ ESCRITA (CE) - READING

EXPRESSIÓ ESCRITA (EE) - WRITING


EXPRESSIÓ ORAL (EO) - SPEAKING

 • KeepSmilingEnglish: recursos per a practicar l’oral
 • CAE EXAM TIPS: consells per a l’examen de cambridge de nivell C1 (CAE)
 • Brickfieldidiomas: frases útils per als exàmens orals
 • NSC Idiomas: frases útils i consells per al Speaking de nivell C1 (CAE)
 • Youtube: exemple d’examen speaking de nivell C1 (CAE)
 • Youtube: exemple d’examen speaking de nivell C1 (CAE)

MISCELLANIA

 • Linguanet: centre multingüe de recursos online per a l’aprenentatge de llengües.
 • UVic Study Center: web del Centre de Llengua de la University of Victoria per practicar totes les habilitats. Recursos dividits per nivells.
 • Virtual Language Centre, HK: centre de recursos online per a l' aprenentatge de l'anglès. Molt recomanable l'apartat del writing.
 • English Pronunciation: pàgina web que ajuda a conèixer els sons en anglès i ajuda a millorar la pronunciació.
 • Academic English Cafe: lloc web on practicar les diferents habilitats amb classificació per nivells.
 • Cursos d’anglès: cursos d’anglès de nivell bàsic, mitjà i avançat.
 • Inglés total: exercicis per unitats.
 • Saber inglés: moltíssims continguts de molta utilitat com texts, pel·lícules i vídeos musicals però el millor de tot plegat és la seva secció de gramàtica.
 • La Mansión del inglés: una de les pàgines clàssiques sobre aprendre anglès en castellà, plena de recursos de tota mena, exercicis, àudios, cursos gratuïts i altres. Molt completa
 • Activities for ESL Students: pàgina amb activitats de vocabulari i gramàtica classificades per nivells.
 • Isabel’s ESL Site: pàgina de recursos molt recomanable. Metodologia, materials propis, enllaços per categories, recursos basats en Web, tallers, blocs i eines de web 2.0, etc.

 • Grammar lessons: amb explicacions gramaticals.
 • GrammarGames – LearnEnglish Central: pàgina del British Council, que conté tant exercicis com explicacions gramaticals.
 • EnglishLearner: lloc web amb activitats, proves de nivell i jocs sobre gramàtica, vocabulari i readings, classificades per nivells.
 • ESL Games: secció del web “Saber Inglés” amb jocs de vocabulari per aprendre o practicar l’anglès.
 • Learning Vocabulary Fun: web que conté una gran varietat de jocs per practicar vocabulari i cançons divertides sobre temes científics.
 • Breaking News English: unitats didàctiques i lliçons per a EFL/ ESL. Noticies, listenings, activitats comunicatives actualitzades diàriament.

 • The Basics of English pronunciation: una sèrie de vídeos sobre pronunciació elaborats per Laüra Hoskins, professora d’anglès de la Universitat de Burdeus molt útil per aprendre a interpretar correctament les transcripcions fonètiques que trobem als diccionaris.
 • Com comunicar: recursos per avaluar i millorar les competències comunicatives a la universitat (exposició oral, treball escrit)

índice

2. Tests

Prova de nivell EOI:  prova de l'EOI del país basc per a autoavaluar-se.

Prova de nivell de Cambridge: prova de nivell que recomana quin examen oficial es podria superar.

Prova de nivell That’s English: prova per fer una autoavaluació del nivell d'anglès

EOI Generalitat Valenciana: exercicis de models exàmens amb respostes.

EOI País Basc: exercicis de models exàmens amb respostes.

EOI Catalunya: mostres de les proves de certificació amb respostes.

EOI Balears: mostres de les proves de certificació amb respostes.

EOI Galícia: mostres de les proves de certificació amb respostes.

IELTS: preparació de l’examen IELTS.

4Tests: pàgina web on es poden practicar exàmens diferents com ara el TOEFL  o el TOEIC.

PTE: preparació de l’examen PTE (Pearson).

Flo-Joe: models d’exàmens de Cambridge de diferents nivells per a practicar de manera autònoma.

Cambridge English Exams: exàmens de Cambridge amb les respostes.

Exam English: lloc web on es poden practicar models d’exàmens reals de Cambridge i ETS.  També hi ha proves de nivell (gramàtica & vocabulari i listening), que ajuden a determinar quin examen oficial es podria superar.

English Tests: lloc web per practicar diferents tipus d’activitats organitzades per nivells i per competència o estructura gramatical que es desitja practicar.

English Aula: exàmens de Cambridge des del nivell A2 fins al C2 amb les respostes.

English Explained: exàmens oficials de l’Escola Oficial d’Idiomes per nivells amb les respostes.

The English Way: models d’exàmens de Cambridge de diferents nivells i exercicis resolts.

índex

3. Diccionaris

Wordreference: un dels millors, amb multitud de fòrums i temes de discussió, fonètica inclosa, diferents idiomes, cercador de sinònims, definicions, etc. Visita obligada i recurs bàsic de qualsevol traducció personal.

Cambridge dictionary: fa que les teves paraules troben el seu significat real.

Oxford Learner’s Dictionary: recomanat per a aprenents de nivell B2, C1 i C2.

Reverso: busca paraules i expressions amb els diccionaris Collins i Reverso.

TheFreeDictionary: diccionaris específics per temàtica (legal, econòmic, mèdic, etc.),  diccionari potentíssim amb multitud d’entrades, proverbis i dites, traducció a diversos idiomes, etc.

ProZ: plataforma per traductors professionals, amb un glossari tècnic i jurat amplíssim, aportacions de membres del sector, fòrums, etc. Ideal per a una traducció personal especialitzada. Per a una recerca has d’indicar source language (llengua de partida) i target language (llengua d’arribada).

Howjsay: és un diccionari parlant de pronunciació de paraules en anglès.

Glossari universitari: diccionari anglès- espanyol.

Guia de suport a l’intercanvi lingüístic: és un recurs que té un doble objectiu: d’una banda, donar consells per millorar la pràctica de llengües en les activitats d’intercanvi lingüístic i, de l’altra, oferir tot un conjunt de temes amb preguntes i contingut per tractar durant aquestes activitats i facilitar la pràctica de llengües.

[torna a l’índex]

Per tal de mantindre sempre els recursos actualitzats, us agraïm que ens informeu de qualsevol enllaç trencat, amb un missatge a cal@uji.es.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia