Assessoria d'Anglès

08/01/2024 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'Assessoria d’Anglès ofereix assessorament en autoaprenentatge i formació mitjançant cursos presencials i semipresencials als membres de la comunitat universitària.

Aquesta assessoria us ajudarà a definir els vostres objectius d’aprenentatge i a preparar programes d'autoaprenentatge oferint-vos suport metodològic i un seguiment individualitzat, d'acord amb les necessitats personals, preferències, estil d’aprenentatge i disponibilitat de temps.

Els objectius de l'Assessoria d'Anglès són, entre d'altres, els següents:

- Ajudar a desenvolupar les cinc habilitats lingüístiques: comprensió oral (CO), expressió i interacció orals (EO) –mitjançant la participació en grups de convesa i tàndems--, comprensió escrita (CE) i expressió escrita (EE).

- Fomentar l’aprenentatge autònom i independent mitjançant material, equip tècnic, assessorament personalitzat, pràctiques i suggeriments d’una diversitat de tècniques i hàbits per practicar i estudiar una llengua.

- Orientar l’aprenent sobre el funcionament del CAL i aconsellar sobre el material, la metodologia, les estratègies o les activitats que li poden resultar més útils per assolir els objectius personals d’aprenentatge.

- Ajudar a resoldre qualsevol consulta o dubte, ajudar a planificar, controlar i avaluar el procés d’aprenentatge, sempre que l’aprenent ho necessite.

 

Horari d'atenció al públic:

Dilluns, dimecres i divendres, de 12 a 13.30 h; dimarts i dijous, de 9.30 a 11 h


Contacte

Irma Mulet Vilar: vmulet@uji.es
 
Carmen Notari Montoyo: cnotari@uji.es
 
 
Secció de Formació
Centre d'Aprenentatge de Llengües 
Edifici Departamental d’Informàtica i Matemàtiques. Planta 0 (Despatx TI1027SD)
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
Universitat Jaume I
Av. Sos Baynat, s/n
12071 - Castelló de la Plana
Tel.: +34 964 72 94 73
 
Assessoria d'Anglès
Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia