Assessoria lingüística

04/03/2024 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El servei d'assessoria lingüística de la Secció de Formació, a més de coordinar i organitzar cursos de llengua, és essencial per orientar els usuaris i usuàries que ho desitgen en el seu procés d'aprenentatge: la figura de l'assessor o assessora ajuda a determinar expectatives i necessitats, a formular objectius assolibles, a triar continguts i les activitats més productives, i a fer-ne el seguiment 

AIxí mateix fomenta el treball d'expressió i interacció orals, corregeix i comenta els textos (orals o escrits) produïts a partir d'activitats obertes i organitza activitats d'animació dins del centre.

Recurs d'imatge alemany index

Assessoria d'Alemany

Formació | autoformació | acreditació

Recurs d'imatge angles index

Assessoria d'Anglès

Formació | autoformació | acreditació

Recurs d'imatge cele index

Assessoria de Català i Espanyol com a Llengües Estrangeres (ACE|LE)

PÀGINA INICI de l'Assessoria CELE: Formació | autoformació | tutoríes o coaching lingüístic...

Recurs d'imatge frances index

Assessoria de Francès

Formació | autoformació | acreditació

Recurs d'imatge italia index

Assessoria d'Italià

Formació | autoformació | acreditació

Recurs d'imatge catala index

Assessoria de Català

Formació | autoformació | acreditació

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia