UJI
  • UJI
  • Parla.cat

Parla.cat

Última modificació: 08/10/2014 | Font: SLT

Parla.cat és un espai virtual d'aprenentatge que posa a l’abast de tothom materials didàctics per a  aprendre la llengua catalana.

Està dividit en quatre nivells de dificultat: bàsic, elemental, intermedi i suficiència. Cada nivell està dividit en 3 graus i cada grau equival a unes 45 hores de dedicació. S’hi poden realitzar activitats de gramàtica, de comprensió oral i escrita i d’expressió oral i escrita.

El curs es pot fer seguint la modalitat lliure, que permet l’aprenentatge totalment autònom ja que els materials del curs són de lliure accés; o la modalitat tutoritzada, que permet l’aprenentatge amb el suport d’un/a tutor/a. Aquesta modalitat facilita l’accés a una aula que disposa d‘eines de comunicació per a la interacció entre els membres de la comunitat virtual.

La modalitat lliure és gratuïta i la modalitat amb tutoria és de pagament. El pagament es fa mitjançant Paypal. Podeu consultar el preu i les condicions dels cursos al Consorci per a la Normalització Lingüística.

Per a la modalitat amb tutoria cal fer una prova de nivell en el moment de la inscripció la qual determinarà el grau en què la persona interessada s’haurà de matricular.

Parla.cat no expedeix certificats de coneixements de llengua catalana. No obstant això, els continguts dels cursos preparen per a les proves oficials que es convoquen regularment.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia