UJI
  • UJI
  • Serveis
  • SLT
  • Improving Written and Oral Communication Skills in Scientific English (Undergraduate Chemistry Students)

Improving Written and Oral Communication Skills in Scientific English (Undergraduate Chemistry Students)

Última modificació: 24/01/2020 | Font: SLT

Objectius

Desenvolupar i millorar la competència comunicativa oral i escrita de  l’estudiantat per adaptar-se a múltiples contextos de realització de textos i/o documents (informes, projectes, presentacions orals ,TFG, etc.).

• Planificació i redacció de textos.

• Elaboració i defensa de presentacions orals.

• Estructures i vocabulari bàsic de la disciplina.

• Recursos lingüístics electrònics (diccionaris, pautes de redacció, etc.)

Destinataris

Estudiant del Grau en Química. Tindrà prioritat  l’estudiantat de tercer i quart curs.

Coordinació

Irma Mulet Vilar (Àrea de Formació del Servei de Llengües i Terminologia)

Durada

15 hores (hores presencials: 10 h; treball autònom: 5 h).

Calendari

Del 14 de febrer al 3 d’abril de 2020.

Febrer: 14 i 21.

Març: 13 i 27.

Abril: 3.

Dies i horari

Divendres, de 10 h a 12 h.

Preu

Gratuït per a l’estudiantat del Grau en Química.

Període de matriculació

Del 27 gener al 9 de febrer de 2020.

http://inscripcio.uji.es

Confirmació de la realització del curs

12 de febrer 2020.

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia