UJI

Metodologia i equip docent

Última modificació: 30/10/2019 | Font: SLT

Metodologia

 

El nostre mètode d’ensenyament és comunicatiu, basat en un enfocament basat en tasques. Es tracten les quatre habilitats: escoltar, parlar, llegir i escriure (comprensió auditiva, expressió i interacció oral, comprensió lectora i expressió i interacció escrita).

D’aquesta manera l’alumnat adquireix un nivell de capacitat comunicativa i lingüística adequat a les seues necessitats. L’ús de l'espanyol o el català a l’aula des del nivell d’iniciació és molt important per a nosaltres. Per això, utilitzem tots els recursos materials i didàctics per aconseguir una comunicació oral eficaç, però també escrita, des del primer moment.

La interacció entre estudiants, dins i fora de l’aula, crea el millor entorn per aprendre. Els estudiants prenen el paper principal en la realització de les tasques, amb l'espanyol o el català com a llengües de comunicació.

 

 

Professorat

 

Per dur a terme aquesta metodologia, disposem d’un equip docent professional i dinàmic. Tots els professors i professores han rebut una formació metodològica específica, impartida pel nostre centre, per ensenyar català i espanyol com a llengües estrangeres, així com una formació continuada en organitzacions reconegudes dedicades en l’ensenyament de segones llengües.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia