UJI

Autoaprenentatge virtual (CLE/ELE)

Última modificació: 06/07/2020 | Font: SLT

Aprendre una llengua estrangera de manera autònoma és, sens dubte, una aventura on els aprenents són els protagonistes i totals responsables del seu aprenentatge.

En aquesta secció del web es presenta una selecció de diversos recursos en línia que faciliten l'aprenentatge d'alguns aspectes de la llengua catalana i de l'espanyola pensada per a persones que no tenen aquestes llengües com a llengua primera.

En aquest espai virtual trobareu una selecció de recursos per a aprendre en línia que completen llistes de continguts corresponents a les competències específicament lingüístiques de l'aprenentatge del català com a llengua estrangera.

Els continguts es distribueixen per nivells, i dins de cada nivell, en tres subcarpetes: la carpeta del continguts funcionals, corresponents a les competències sociolingüístiques i pragmàtiques; la dels continguts gramaticals,  corresponents a les competències gramatical, ortogràfica, fonològica i de pronunciació; i la dels continguts de vocabulari i lèxic, corresponents a les competències lèxica i semàntica. 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia