UJI
  • UJI
  • Serveis
  • SLT
  • Assessoria de Català i Espanyol com a Llengües Estrangeres

Assessoria de Català i Espanyol com a Llengües Estrangeres

19/09/2020 | SLT

L'Assessoria de Català i Espanyol com a Llengües Estrangeres (ACE/LE) ofereix assessorament en autoaprenentatge i formació mitjançant cursos virtuals, presencials i semipresencials als membres de la comunitat universitària.

L'ACE/LE, a més, us pot ajudar a definir els objectius d’aprenentatge i a preparar programes d'aprenentatge oferint-vos suport metodològic o un seguiment individualitzat, ateses les necessitats personals, preferències, estil d'aprenentatge i disponibilitat de temps, en cas de no poder assistir als cursos. Per a això caldrà demanar una cita prèvia a l'adreça electrònica que hi ha en el contacte.

Tota la informació necessària per a poder assistir als cursos de català i espanyol/ LE (CLE/ELE) la trobareu ací: Informació sobre els cursos.

NOTA. 

Ata mateix, a causa de la COVID 19, per evitar córrer riscos els cursos són totalment a distància i s'otganitzen a través de l'AV de l'UJI_ la presentació d'unitats didàctiques es fa per setmanes didàctiques amb l'organització setmanal següent:

 

Coordinació de l’ACE/LE (horaris de reunions i assessorament)

  • Coordinació amb el professorat dels cursos: els dimarts els d’ELE, des de les  11 h i els dimecres els de CLE, des de les 11 h.
  • Coordinació amb l’alumnat per a assessorament i seguiment de pla: els dilluns i els dijous, de 10 a 14 h. 
  • Coordinació amb l’alumnat en pràctiques: els divendres, de les 12 h.
  • Coordinació amb l’alumnat de la Lliga de Debat (si s’escau): els dilluns, els dimarts i els dijous, de 9 a 10 h. 

Carmina Ribés Falcó
Contacte: Coordinació dels cursos i assessorament lingüístic 
Carmina Ribés Falcó
Servei de Llengües i Terminologia - Àrea de Formació
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
Mòdul departamental TI, nivell 0
12071 - Castelló de la Plana
ribes@uji.es
 
 
 
 
Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia