UJI
  • UJI
  • Serveis
  • SLT
  • Assessoria de Català i Espanyol com a Llengües Estrangeres

Assessoria de Català i Espanyol com a Llengües Estrangeres

31/10/2020 | SLT

Guia interactiva de l'ACE|LE

Guia de l'Assessoria de Català i Espanyol com a LE

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Formació

Els serveis que ofereix l'Assessoria de Català i Espanyol com a Llengües Estrangeres (ACE|LE) van d'una formació totalment heterodirigida, amb l'organització de cursos de llengües, fins a una formació que pot arribar a ser totalment autodiridida, a través del Centre de (Aute)prenentatge del qual disposa el Servei de Llengües tant en qualitat d'espai físic, com en qualitat d'espai virtual.

  • L'ACE/LE en el seu vessant d'aprenentatge lliure ajuda a definir objectius i a preparar programes de formació oferint suport metodològic o un seguiment individualitzat als membres de la comunitat universtaria que el sol·liciten, considerant les necessitats personals, les preferències, l'estil d'aprenentatge i la disponibilitat de temps, en cas de no assistir als cursos, a partir d'una sol·licitud de cita prèvia inicial a l'adreça electrònica que consta en les dades de contacte

  • Per a la formació totalment heterodirigida s'organitzen cursos semestrals per any acadèmic dels nivell A1, A2 i B1 de català, i d'A1, A2, B1, B2 i C1, d'espanyol, que poden ser en línia, presencials o semipresencials, i van dirigits a tots els membres de la comunitat universitària preferentment, si bé s'hi pot inscriure també qualsevol altra persona externa que complisca els requisits i condicions exigits


Horaris

  • L'horari d'assessoria i seguiment del pla de treball individual és: dilluns, dimecres i divendres de 12 a 14 hores, en el despatx TI1025SD, de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, Mòdul departamental TI, nivell 0,  despatx TI1025SD.

NOTA: A causa de la COVID 19, durant el curs acadèmic 2020-2021 l'assessorament lliure s'oferirà també a distància.

  • Quant als detalls concrets de tipologia i caràcter, dades, dates i requisits necessaris per a poder inscriure's en els cursos de llengua es poden consultar totes les dades en la pàgina web d'informació sobre els cursos 

[Horaris de coordinació. D'altra banda, els horaris de l'ACE|LE per a trobades amb l'equip docent i uns altres persones col·laboradores o usuàries habituals és el següent: Coordinació amb el professorat dels cursos: els dimarts (E|LE), des de les 11 h, els dijous (C|LE), des de les 11 h. Coordinació amb l'alumnat en pràctiques, els divendres, de les 12 h a les 14 h. Coordinació amb l'alumnat de la Lliga de Debat (si s'escau), els dilluns, els dimarts i els dijous, de 9 a 10 h].


Carmina Ribés Falcó

Contacte: Coordinació dels cursos i assessoria lingüística 

Carmina Ribés Falcó
Servei de Llengües i Terminologia - Àrea de Formació
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
Mòdul departamental TI, nivell 0, despatx TI1025SD
12071 - Castelló de la Plana
ribes@uji.es
 
 
 
Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia