UJI

Assessoria de Català i Espanyol com a Llengües Estrangeres

23/04/2020 | SLT

L'Assessoria de Català i Espanyol com a Llengües Estrangeres (ACE/LE) ofereix assessorament en autoaprenentatge i formació mitjançant cursos presencials i semipresencials als membres de la comunitat universitària.

L'ACE/LE, a més, us pot ajudar a definir els objectius d’aprenentatge i a preparar programes d'aprenentatge oferint-vos suport metodològic o un seguiment individualitzat, ateses les necessitats personals, preferències, estil d'aprenentatge i disponibilitat de temps, en cas de no poder assistir als cursos. Per a això caldrà demanar una cita prèvia telefonant al número de l'assessoria en les hores indicades.

Tota la informació necessària per a poder assistir als cursos de català i espanyol/ LE (CLE/ELE) la trobareu ací: Informació sobre els cursos.


NOVETAT COVID 19. Coordinació electrònica de l’ACELE (horaris de reunions i assessorament)

  • Coordinació amb el professorat dels cursos: els dimarts els d’ELE, des de les 16 h fins que acabem i els dimecres els de CLE, des de les 11 h fins que acabem.
  • Coordinació amb l’alumnat per a assessorament i seguiment de pla: els dilluns, els dimarts i els dijous, de 10 a 14 h. 
  • Coordinació amb l’alumnat en pràctiques: els divendres, de les 12 h fins que acabem.
  • Coordinació amb l’alumnat de la Lliga de Debat (si s’escau): els dilluns, els dimarts i els dijous, de 9 a 10 h. 

Carmina Ribés Falcó
Coordinació dels cursos i assessorament lingüístic 
Carmina Ribés Falcó
Servei de Llengües i Terminologia - Àrea de Formació
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
Mòdul departamental TI, nivell 0
12071 - Castelló de la Plana
+34 964 72 94 75 (d'11.30 h a 14 h)
 
 
 
Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia