UJI

Recursos acadèmics i per a la docència en anglès

Última modificació: 13/09/2019 | Font: SLT

Diccionaris, guies de frases acadèmiques i altres enllaços d'interès

Diccionari acadèmic
Diccionari Acadèmic per traduir termes acadèmics de l'espanyol a lànglès. El diccionari compta amb unes 3.000 entrades, i s'actualitza periòdicament.

Diccionari de pronunciació
És un diccionari parlant de pronunciació de paraules en anglès.

Traducció a l’anglès d'un repertori de frases freqüents d’estructura relativament fixa que es fan ús dins l'aula amb la possibilitat d’escoltar-ne la pronúncia correcta. Les expressions estan classificades segons la situació en què és més probable que es produeixin (Primer dia del curs, Inici de la classe, Al laboratori, etc.).
 
Conjunt ampli d’expressions i construccions habitualment usades en el desenvolupament d’un text acadèmic independentment de la matèria de què tracta (desarrollat per la Universitat de Mànchester).
 
Web que ofereix eines per treballar en línia el vocabulari acadèmic a partir de l’Academic word list. Aquestes eines, elaborades per  la Universitat de Nottingham, inclouen un programa per subratllar el vocabulari acadèmic de qualsevol text o un altre que genera un exercici d’omplir els buits amb vocabulari acadèmic a partir de qualsevol text escollit per l’usuari. A més, conté alguns exercicis.
 
Glosari de termes universitaris.
 
Manual d’estil elaborat pel Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d’Universitats, que té l’objectiu de facilitar la comunicació interuniversitària i de millorar la qualitat dels textos institucionals en anglès. També pretén ajudar a millorar la competència en anglès de la comunitat universitària del territori lingüístic català.
 
Skills for Academic Success
Recursos per millorar les competències comunicatives en l'àmbit acadèmic.

Skills for University studies
Pàgina web dissenyada per lThe Open University amb recursos que permeten practicar les diferentes habilitats necessàries per a realitzar estudis superiors.

English for Professional Communication
Pàgina web dissenyada per la Universitat de Hong Kong amb indicacions de com escriure documents professionals. També ofereix models i recursos.

English for University
Pàgina web amb recursos que permeten millorar les destreses lingüístiques mitjançant material universitari

English for teaching purposes
MOOC desenvolupat pel Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona, pensat per ajudar el PDI que imparteix o vol impartir docència en anglès.

El curs English for Teaching Purposes és íntegrament en anglès, té una durada de 4 setmanes i segueix els principis de l’EMI (English Medium Instruction). El curs ajuda a superar temors i guanyar seguretat; a construir un bon text discursiu que vehicula la classe (descripcions de l’argumentació i l’exposició en anglès, parts i tipus de discursos, tècniques per promoure la participació i elements per interactuar amb els alumnes); a millorar la pronúncia bàsica, a interpretar dades en anglès (gràfics, processos, estadístiques), etc.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia