UJI

Recursos per a l'autoaprenentatge

Última modificació: 27/06/2019 | Font: SLT

 1. Recursos organitzats per nivells i habilitats
 2. Tests
 3. Diccionaris

1. Recursos organitzats per nivells i habilitats

Nivell A2

COMPRENSIÓ ORAL (CO) - LISTENING

 • Listening British Council: episodis curts amb transcripció i exercicis.
 • Listening Practice English Exam: àudios curts amb exercicis.
 • Listening  E Pap Formació: enllaços a diferents vídeos amb exercicis de la pàgina British Council, amb diferenciació del nivell A1 i A2.
 • Listening Blog de Cristina: àudios curts amb exercicis.
 • Listening Cuaderno de Inglés: àudios curts amb exercicis.
 • Listening Saber Inglés: àudios amb accent americà amb exercicis.
 • Randall’s ESL Cyber Listening Lab: pàgina molt completa amb exercicis pre-listening, exercicis de listening, activitats de vocabulari sobre el listening i exercicis post-listening.
 • Listening English Central: pàgina amb vídeos sobre temes d’actualitat per a practicar el listening i exercicis per aprendre vocabulari dels vídeos.
 • Listening Lyrics Training: pàgina web i aplicació per a mòbils per aprendre anglès mitjançant la música i lletra de les teues cançons preferides.
 • Listening Adele's ESL Corner: pàgina amb àudios i exercicis de comprensió.
 • L’agenda web: És una pàgina web on el millor és la secció de listening, on trobaràs molts àudios útils per practicar la pronunciació.
 • Luke ‘s English Podcast: Més de dos-cents podcasts, alguns amb transcripcions per llegir al mateix temps.
 • EnglishPond: fraseologia per a la comunicació diària (acomiadaments, demanar disculpes, demanar opinió, demanar permís, etc.). Per als nivells inicials per practicar entonació, ritme i pronúncia a partir d’una audició.
 • Curs de Pronunciació Anglesa gratuït:  web on en diferents lliçons es van explicant els problemes més habituals de la fonètica i la pronunciació angleses amb exemples contrastius entre la fonètica castellana i l’anglesa. Molt interessants les explicacions.
 • English for Busy People Short Listening and Speaking Lessons: web on es pot trobar diàlegs curts sobre situacions quotidianes. Es presenten 5 diàlegs, un per cada dia de la setmana, organitzats en 5 nivells. Avantatges: permet practicar un poc cada dia. Activitats que només requereixen 5 o 10 minuts. Els diàlegs van acompanyats d’una llista de lèxic o expressions útils. Desavantatges: els diàlegs són realment curts en la versió gratuïta, i per tant treballar només en aquesta pàgina pot resultar insuficient.
 • Vídeos auténticos (ESL): vídeos amb o sense exercicis per millorar la comprensió oral.

COMPRENSIÓ ESCRITA (CE) - READING

 • Reading Saber Inglés: textos curts amb preguntes i exercicis.
 • Reading British Council: textos amb exercicis.
 • Reading ESL: textos curts amb àudio i activitats.
 • Using English: exercicis d’omplir buits per a principiants.
 • Reading Escola Oficial d'Idiomes: pàgina per a practicar la comprensió escrita.
 • Lingua: pàgina per a practicar la comprensió escrita per nivells amb preguntes i exercicis.
 • Test English: textos curts amb preguntes.
 • Reading ESL: textos curts amb activitats.
 • Hancock McDonald ELT: textos amb exercicis orientats també a la gramàtica.
 • My English Pages: textos amb exercicis de comprensió lectora.
 • ESL Fast: Web amb 365 històries i diàlegs classificats en fàcil i molt fàcil i també per temes. Pot resultar útil per a aquells que tot just acaben de començar i que tenen moltes dificultats per entendre. En general és un accent americà. Es pot llegir el text i seguir la narració (molt lenta i fàcil de seguir). Cada lectura té exercicis complementaris de vocabulari, dictats, comprensió oral, etc.
 • English Learner: web amb activitats, proves de nivell i jocs sobre gramàtica, vocabulari i readings.
 • Short, easy dialogues: Lectures i textos amb activitats. La narració és lenta i pot resultar artificial.
 • Reading topics: Lectures i textos amb activitats de comprensió.

EXPRESSIÓ ESCRITA (EE) - WRITING

 • La Web del Inglés: errades comuns que solen fer-se en la part d’expressió escrita en aquest nivell.
 • La Web del Inglés: aprendre gramàtica per a utilitzar-la correctament en les redaccions.
 • Idiomium: tipus de writing de nivell A2 amb explicació i possibles temes per a la redacció.
 • Saber Inglés: pàgina amb exemples de les redaccions més destacades que ha enviat la gent a aquest lloc, amb molta varietat temàtica.
 • Ejercicios Inglés Online: consells gramaticals i lèxics per a les redaccions.
 • English writing exercises:  pàgina amb exercicis imprimibles.

EXPRESSIÓ ORAL (EO) - SPEAKING

Nivell B1

COMPRENSIÓ ORAL (CO) LISTENING

 • Pronunciation Tips BBC Learning English: activitats per millorar la pronúncia, entonació, ritme i, en general, l’accent.
 • British Council:  episodis curts amb transcripció i exercicis.
 • The English we speak: àudios de situacions comunicatives habituals que duren menys de 3 minuts.
 • La Web del Inglés: vídeos amb subtítols sense exercicis per practicar la comprensió oral.
 • Vídeos auténticos (ESL): vídeos amb o sense exercicis per millorar la comprensió oral.
 • Listening  E Pap Formació: enllaços a diferents vídeos amb exercicis de la pàgina British Council, dividits per nivells.
 • Randall’s ESL Cyber Listening: pàgina molt completa amb exercicis pre-listening, exercicis de listening, activitats de vocabulari sobre el listening i exercicis post-listening.
 • English Listening Lesson Library Online: Web amb un gran varietat de recursos àudio, organitzats en diferents apartats (jocs, notícies, lectures, cançons). Avantatges: activitats de diferent tipus, totes tenen indicat l’accent de les persones que intervenen, amb opció de veure la transcripció mentre s’escolta. Tots els apartats (excepte les cançons) tenen activitats complementàries de comprensió. Desavantatge: no indica el nivell en totes les activitats. No obstant això tots els àudios tenen un nivell aproximat (B1 – B2).
 • English Exam: àudios amb la transcripció i exercicis.
 • Using English: exercicis amb preguntes de comprensió.
 • Aprender Inglés B1 Listening Youtube: exemple d’examen d’anglès del Listening B1
 • Listening Blog de Cristina: àudios curts amb exercicis.
 • Listening English Central: pàgina amb vídeos sobre temes d’actualitat per a practicar el listening i exercicis per aprendre vocabulari dels vídeos.
 • El Blog de Idiomas: consells per a aprovar la comprensió oral.
 • Bla Bla Company: videos curts amb exercicis curts.
 • Mansión Inglés: àudios amb exercicis.
 • English Listening Exercises: web amb activitats de comprensió oral organitzades per temes. Hi ha 4 activitats al voltant d’un mateix tema, (una activitat preaudició que permet treballar el vocabulari, i 3 activitats de comprensió oral). Avantatges: hi ha 21 temes diferents amb 3 àudios per cada tema; les 4 activitats per tema permeten treballar-lo de diverses maneres.
 • 1-Language Online Practical American English Audio Course:  web amb 40 diàlegs diferents sobre situacions comunicatives de la vida real (comprar un bitllet de tren, mantindre una conversa telefònica, etc.) Avantatge: els àudios s’acompanyen amb un qüestionari per comprovar la comprensió, la lectura de la transcripció és opcional.

COMPRENSIÓ ESCRITA (CE) - READING

 • Ejercicios Inglés Online: exercicis amb respostes.
 • Hancock McDonald ELT: textos amb exercicis orientats també a la gramàtica.
 • Saber Inglés: textos sobre diversos temes amb preguntes.
 • ESL Fast: Web amb 365 històries i diàlegs classificats en fàcil i molt fàcil i també per temes. Pot resultar útil per a aquells que tot just acaben de començar i que tenen moltes dificultats per entendre. En general és un accent americà. Es pot llegir el text i seguir la narració (molt lenta i fàcil de seguir). Cada lectura té exercicis complementaris de vocabulari, dictats, comprensió oral, etc.
 • Test English: textos curts amb preguntes.
 • Reading ESL: textos curts amb activitats.
 • English Learner: web amb activitats, proves de nivell i jocs sobre gramàtica, vocabulari i readings

EXPRESSIÓ ESCRITA (EE) - WRITING

EXPRESSIÓ ORAL (EO) - SPEAKING

Nivell B2

COMPRENSIÓ ORAL (CO) LISTENING

COMPRENSIÓ ESCRITA (CE) - READING

 • Idiomium: exercicis de totes les parts del Reading del First, examen de Cambridge de nivell B2.
 • Hancock McDonald ELT: textos amb exercicis orientats també a la gramàtica.
 • Test English: textos curts amb preguntes.
 • Mansión del Inglés: exercicis per a practicar l’examen de Cambridge de nivell B2.
 • Exam English: models d’examen del First amb exercicis.
 • Trucos Londres: exercicis amb gramàtica i vocabulari per a millorar el Reading.
 • English Learner: web amb activitats, proves de nivell i jocs sobre gramàtica, vocabulari i readings

EXPRESSIÓ ESCRITA (EE) - WRITING

 • KSE Academy: pàgina amb explicació dels tipus de writing, exemples, com s'avalua aquesta part i consells.
 • Idiomium: pàgina amb diferents tipus de models de redaccions d’examen.
 • Saber Inglés: pàgina amb diferents exemples de redaccions corregides
 • La Web Del Inglés: pàgina web amb temes i explicacions de la part del writing del First, l’examen de Cambridge de nivell B2.
 • Vaughan: consells per a millorar la part del writing del First, l’examen de Cambridge de nivell B2.
 • Cartes formals: exemples de cartes formals de diferent tipologia.
 • Workplace correspondence: exemples d’escrits que es fan al lloc de treball.
 • Writing resources: recursos de diferent tipologia per a millorar el writing.
 • English writing exercises:  pàgina amb exercicis imprimibles.
 • Writing per al First: consells i exemples de tasques per a millorar la part del writing de l’examen de cambridge de nivell
 • Writing for IELTS: consells i exemples per a preparar l'examen IELTS.

EXPRESSIÓ ORAL (EO) - SPEAKING

 • KeepSmilingEnglish: recursos per a practicar l’expressió oral.
 • Idiomium: pàgina amb exemples d’exercicis del First, l’examen de Cambridge de nivell B2 i consells per a resoldre’ls.
 • Ejercicios Inglés Online: exercicis per a practicar la pronunciació.
 • Youtube: exemple d’examen speaking B2
 • Youtube: exemple d’examen speaking B2

Nivells C1 & C2

COMPRENSIÓ ORAL (CO) LISTENING

 • KeepSmilingEnglish: exercicis curts per a practicar la comprensió oral.
 • Vídeos auténticos (ESL): vídeos amb o sense exercicis per millorar la comprensió oral.
 • Bla Bla Company: vídeos amb subtítols i exercicis per a practicar.
 • English Exam: audios curts amb exercicis.
 • TED: vídeos autèntics per a practicar la comprensió oral.
 • Randall’s ESL Cyber Listening Lab: pàgina molt completa amb exercicis pre-listening, exercicis de listening, activitats de vocabulari sobre el listening i exercicis post-listening.
 • Listening English Central: pàgina amb vídeos sobre temes d’actualitat per a practicar el listening i exercicis per aprendre vocabulari dels vídeos.
 • Multimedia English Room: ofereix una col·lecció de vídeos acompanyats de transcripcions, explicacions gramaticals, vocabulari i exercicis de comprensió.
 • British Council ESOL Nexus: aquesta pàgina t'ajudarà a millorar la teva habilitat per entendre i millorar l'anglès parlat en situacions habituals. Pots aprendre a practicar paraules per separat si algú parla ràpid i aprendre nou vocabulari.

COMPRENSIÓ ESCRITA (CE) - READING

EXPRESSIÓ ESCRITA (EE) - WRITING


EXPRESSIÓ ORAL (EO) - SPEAKING

MISCELLANIA

 • Linguanet: centre multingüe de recursos online per a l’aprenentatge de llengües.
 • UVic Study Center: web del Centre de Llengua de la University of Victoria per practicar totes les habilitats. Recursos dividits per nivells.
 • Virtual Language Centre, HK: centre de recursos online per a l' aprenentatge de l'anglès. Molt recomanable l'apartat del writing.
 • Self-Study English: pàgina web que conté activitats de gramàtica i morfosintaxi, vocabulari, i expressions idiomàtiques, amb classificació per nivells o per temes. Dins de l’apartat de miscel·lània hi ha també activitats de comprensió escrita, coneixements socioculturals, expressió escrita, etc. No hi ha activitats orals però hi ha una gran quantitat de recursos diferents normalment tots classificats per nivells.
 • Academic English Cafe: lloc web on practicar les diferents habilitats amb classificació per nivells.
 • Cursos d’anglès: cursos d’anglès de nivell bàsic, mitjà i avançat.
 • Aulafacil: cursos online amb diversos nivells de dificultat, amb gramàtica, exercicis gramaticals i de pronunciació, bastant complets.

 • Project X 2002: pàgina web amb diferents apartats (cultura, lectura, morfosintaxi, vocabulari i fonètica). En l’apartat de cultura, hi ha diferents activitats sobre aspectes culturals, política, banderes, símbols, tradicions, etc. En l’apartat de gramàtica, hi ha exercicis de morfosintaxi que repassen gairebé totes les parts de l’oració. En l’apartat de lectura es pot practicar la comprensió escrita de manera original, a través de còmics i vinyetes. Desavantatge: cada vegada que es punxa sobre un enllaç, s’obre una pàgina d’anuncis que cal tancar.
 • English page: lloc web amb explicacions sobre aspectes gramaticals i funcionals de la llengua. Les explicacions s’organitzen en lliçons, dintre de les quals trobem l’explicació de l’estructura gramatical i el seu ús amb exemples, i al final de cada lliçó hi ha exercicis per a treballar i comprovar la comprensió de les explicacions.
 • English Club English Grammar: pàgina web molt complet i útil tant per a professors, estudiants com a autoaprenents. La secció de gramàtica és molt àmplia i les explicacions són molt entenedores. A més a més, també hi ha moltes altres seccions que poden resultar interessants per a l’autoaprenentatge. Hi ha seccions de vocabulari, d’expressions idiomàtiques, de fonètica, de comprensió oral, lectures, consells i exercicis per a l’expressió escrita, etc.
 • Autoenglish.com: pàgina web on es poden realitzar cursos gratuïts d’anglès de diferents nivells. L’autor del Web ha dissenyat uns plans de treball i unes lliçons adaptades a cada nivell, amb explicacions i exercicis de gramàtica i vocabulari, comprensió oral, comprensió escrita. Hi ha models d’exàmens i exercicis per entrenar-se a les diferents parts dels exàmens de Cambridge, proves de nivell, jocs en línia, xats.
 • Inglés total: exercicis per unitats.
 • Saber inglés: moltíssims continguts de molta utilitat com texts, pel·lícules i vídeos musicals però el millor de tot plegat és la seva secció de gramàtica.
 • La Mansión del inglés: una de les pàgines clàssiques sobre aprendre anglès en castellà, plena de recursos de tota mena, exercicis, àudios, cursos gratuïts i altres. Molt completa
 • Activities for ESL Students: pàgina amb activitats de vocabulari i gramàtica classificades per nivells.
 • Isabel’s ESL Site: pàgina de recursos molt recomanable. Metodologia, materials propis, enllaços per categories, recursos basats en Web, tallers, blocs i eines de web 2.0, etc.

 • Grammar lessons: amb explicacions gramaticals.
 • GrammarGames – LearnEnglish Central: pàgina del British Council, que conté tant exercicis com explicacions gramaticals.
 • EnglishLearner: lloc web amb activitats, proves de nivell i jocs sobre gramàtica, vocabulari i readings, classificades per nivells.
 • ESL Games: secció del web “Saber Inglés” amb jocs de vocabulari per aprendre o practicar l’anglès.
 • Learning Vocabulary Fun: web que conté una gran varietat de jocs per practicar vocabulari i cançons divertides sobre temes científics.
 • Breaking News English: unitats didàctiques i lliçons per a EFL/ ESL. Noticies, listenings, activitats comunicatives actualitzades diàriament.

 • The Basics of English pronunciation: una sèrie de vídeos sobre pronunciació elaborats per Laüra Hoskins, professora d’anglès de la Universitat de Burdeus molt útil per aprendre a interpretar correctament les transcripcions fonètiques que trobem als diccionaris.

[torna a l’índex]

2. Tests

Prova de nivell de Cambridge: level test que recomana quin examen oficial es podria superar.

Prova de nivell EOI:  prova de l'EOI del país basc per a autoavaluar-se.

Prova de nivell That’s English: prova per fer una autoavaluació del nivell d'anglès

EOI Generalitat Valenciana: exercicis de models exàmens amb respostes.

EOI País Basc: exercicis de models exàmens amb respostes.

EOI Catalunya: mostres de les proves de certificació amb respostes.

EOI Balears: mostres de les proves de certificació amb respostes.

EOI Galícia: mostres de les proves de certificació amb respostes.

IELTS: preparació de l’examen IELTS.

4Tests: pàgina web on es poden practicar exàmens diferents com ara el TOEFL  o el TOEIC.

PTE: preparació de l’examen PTE (Pearson).

Flo-Joe: models d’exàmens de Cambridge de diferents nivells per a practicar de manera autònoma.

Cambridge English Exams: exàmens de Cambridge amb les respostes.

Exam English: lloc web on es poden practicar models d’exàmens reals de Cambridge i ETS.  També hi ha proves de nivell (gramàtica & vocabulari i listening), que ajuden a determinar quin examen oficial es podria superar.

English Tests: lloc web per practicar diferents tipus d’activitats organitzades per nivells i per competència o estructura gramatical que es desitja practicar.

English Aula: exàmens de Cambridge des del nivell A2 fins al C2 amb les respostes.

English Explained: exàmens oficials de l’Escola Oficial d’Idiomes per nivells amb les respostes.

The English Way: models d’exàmens de Cambridge de diferents nivells i exercicis resolts.

[torna a l’índex]

3. Diccionaris

Wordreference: un dels millors, amb multitud de fòrums i temes de discussió, fonètica inclosa, diferents idiomes, cercador de sinònims, definicions, etc. Visita obligada i recurs bàsic de qualsevol traducció personal.

Cambridge dictionary: fa que les teves paraules troben el seu significat real.

Oxford Learner’s Dictionary: recomanat per a aprenents de nivell B2, C1 i C2.

Reverso: busca paraules i expressions amb els diccionaris Collins i Reverso. TheFreeDictionary: diccionaris específics per temàtica (legal, econòmic, mèdic, etc.),  diccionari potentíssim amb multitud d’entrades, proverbis i dites, traducció a diversos idiomes, etc.

ProZ: plataforma per traductors professionals, amb un glossari tècnic i jurat amplíssim, aportacions de membres del sector, fòrums, etc. Ideal per a una traducció personal especialitzada. Per a una recerca has d’indicar source language (llengua de partida) i target language (llengua d’arribada).

HowjsayÉs un diccionari parlant de pronunciació de paraules en anglès.

[torna a l’índex]
Per tal de mantindre sempre els recursos actualitzats, us agraïm que ens informeu de qualsevol enllaç trencat, amb un missatge a cal@uji.es.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia