UJI

Acreditació CIEACOVA. Novetat: resultats de la prova oral de nivell B2, C1 i C2 (convocatòria de gener de 2020)

Última modificació: 21/01/2020 | Font: SLT

 

El 22 de setembre del 2015 es va reunir a Alacant el Ple de la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), formada per membres dels serveis lingüístics de diverses universitats valencianes, públiques i privades, que han signat un conveni per a l'homologació dels certificats de valencià expedits pels serveis lingüístics d'aquestes universitats.

La CIEACOVA té com a objectius principals fixar el model d'acreditació d'exàmens i coordinar les proves interuniversitàries d'acreditació per a obtenir els certificats de coneixements de valencià, i elaborar i publicar el catàleg de certificats d'acreditació de competència lingüística en valencià emesos per les universitats signants.

Cada universitat determina les convocatòries i els nivells en què participarà. El Servei de Llengües i Terminologia de l'UJI programa dues convocatòries d'examen, al gener i al juny.

NOVETATS


Resultats de la prova oral de nivell B2, C1 i C2 (convocatòria de gener de 2020) 

Llista definitiva de persones inscrites en els proves de gener de 2020

Convocatòria de gener de 2020 (en PDF)

 
Nivells i dates
Part oral
• B2 i C2: 13 de gener de 2020 a partir de les 16 h
• C1: 16 de gener de 2020 a partir de les 16 h
Part escrita
• B2 i C2: 23 de gener a les 16 h
• C1: 24 de gener de 2020 a les 16 h
 
Inscripció
 

 

 


 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia