UJI

Resultats de les proves d'acreditació de llengües estrangeres: anglès, alemany, francès i italià / Revisió i reclamacions

Última modificació: 22/06/2018 | Font: SLT
  • Resultats de les proves d'acreditació de llengües estrangeres: anglès, alemany, francès i italià

Consulteu ací el resultat de les proves

  • Revisió i reclamacions

Dia, hora i lloc: dimarts dia 26, a les 9 h (alemany, italià i francès, despatx de l'assessoria) i dijous dia 28, a les 9 h (anglès, sala de conversa del CAL)

Adreça: Àrea de Formació, Servei de Llengües i Terminologia, Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, al mòdul departamental TI, nivell 0. 

Les sol·licituds de revisió o reclamació han d’adreçar-se al Servei de Llengües i Terminologia en un termini màxim de 3 dies des de la publicació dels resultats en web, mitjançant el Registre General de la Universitat Jaume I. S’haurà d’indicar el motiu de la reclamació.

Aquest procediment seguirà la normativa pròpia de l’UJI

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia